Đại Chúng số 100 - Ngày 16 tháng 6 năm 2002

Duramax

KỶ NIỆM SỐ BÁO THỨ 100 CỦA TUẦN BÁO ĐẠI CHÚNG TÌM VỀ NHỮNG SỰ KIỆN CON SỐ 1OO TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI

TUYỀN QUANG LIÊN KHẢO

NHÀ HIỀN TRIẾT PYTHAGORE ĐÃ NÓI:

Quy luật của Đấng Tạo Hóa là "cái một"
Quy luật của sự sống là "sự sống",
Mà quy luật của vũ trụ là "con số".

Như vậy mhà Hiền triết Pythagore cho ta biết "con số" chính là quy luật của vũ trụ. Vậy cái bắt nguồn của Vũ Trụ từ cái một mà ra, có nghĩa là Vũ Trụ là Một. Tuy nhiên Một không đứng yên một chỗ mà nó biến hóa... Ví như Thái cực sinh Lưỡng nghi cho đến 64 Quái, mà ta thấy nó tương đương với phương pháp sắp xếp trong toán học. (Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát Quái vậy thì 64 Quái là thể hiện quan niệm về cấp số nhân.

Trong Bát Quái còn tiềm ẩn qui tắc nhị phân , ta thử mang chia ra hai phần: 1/ Phần số tự nhiên và phần Hệ Nhị phân như sau:

Số tự nhiên từ 1 đến 10. Số Nhị phân từ 1 đến 100 rồi từ 100 đến 111. Vậy thì con số 100 theo tên Quái là CẤN. Bát Quái được Leibnitz - nhà toán học Đức đã không hết lời ca tụng. Ông đã nói: "Dịch đồ là vật kỷ niệm tối cổ của khoa học được lưu truyền trong Vũ Trụ.

Trong lịch sử nhân loại có những con số "TRĂM" đáng ghi nhận như:

1. Năm 100 Tr CN: Văn hóa Paracus thuộc nền văn minh Chavin ở Perou Nam Mỹ phát triển.

2. Năm 100 thành lập đế quốc Phù Nam (Funan).

3. Khoảng năm 100, Vương quốc Champa được thành lập.

4. Năm 100: nền văn minh Teotihuacan - một trong những nền văn minh sớm nhất của Châu Mỹ phát triển tạo miền Trung Mexico.

5. Khoảng năm 100 hay hơn vài ba năm, lần đầu tiên Thái Luân, một quan lại đời Đông Hán Trung Hoa đã dùng vỏ cây lưới cũ, giẻ rách chế tạo ra giấy.

6. Khoảng năm 100 hay hơn một ít nữa Đế Quốc La Mã đã mở rộng ra tới mức tối đa sau khi chinh phục được Dacia thuộc Romani ngày nay, America và vùng thượng Lững Hà (Mesopotamie).

7. Năm 100 hay hơn một thời gian nữa, La mã đàn áp cuộc nổi dậy của người Do Thái ở Palestine. Người Do Thái bị đuổi khỏi Jerusalem.

8. Khoảng năm 100 đến 200, Claude Ptolémeè, nhà Thiên Văn Học Hy Lạp, tổng hợp các tri thức thiên văn đương thời trong cuốn Almagest đề ra hệ thống cơ học vũ trụ.

9. Năm 1910 Sài Gòn- Chợ Lớn có 100.000 dân.

10. Tờ báo viết bằng Pháp văn đầu tiên trong ba thập niên đầu của MỘT TRĂM NĂM của thế kỷ XX. Đó là tờ La Tribune Indigène.

11. Việt Nam có 100 tờ báo trong thời gian 20 năm giữa hai cuộc chiến Đệ Nhất và Đệ Nhị trên thế giới.

12. Nhà in thứ 100 tại Sài Gon kể từ năm 1862 đến năm 1928: Đó là nhà in Thanh Vượng.

13. Nhà xuất bản thứ 100 tại Sài Gòn: Quốc Tế Thư Xã.

14. Tờ báo thứ 100 theo danh mục báo chí Sai Gon từ năm 1930 đến năm 1939 : Đó là tờ Tiến Bộ phát hành năm 1938.

15. Văn Học Sài Gon - Gia Định theo bản "Thư Tịch Sơ Bộ", bản dịch thuật thứ 100: Đó là Khoa Học Tạp Chí (Revue de vulgarisation scientifique paraissant le jeudi).

16. Tiểu thuyết và Truyện thứ 100: "Hòn Máu Bỏ Rơi" của Phan Huấn Chương (Giải thưởng văn chương của báo Đuốc Nhà Nam năm 1932).

17.Tuần báo Đại Chúng tại Maryland (Hoa Kỳ) do ông Hoài Thanh chủ trương vừa đúng số 100 phát hành từ ngày 1 Tháng 6 đến 15 Tháng 6 năm 2002. Và đây cũng là ngày kỷ niệm lần thứ 100 của Tuần Báo Đại Chúng.

TUYỀN QUANG - LIÊM KHẢO

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002