Đại Chúng số 102 - Ngày 16 tháng 7 năm 2002

Duramax


CON NGƯỜI VÀ VŨ TRỤ

CON NGƯỜI SẼ BIẾN ĐI ĐƯỢC TỪ NƠI NÀY ĐẾN NƠI KHÁC THẾ KỶ 21, THẾ KỶ CỦA CHUYỆN PHONG THẦN

Hoàng Quyên

CÁC NHÀ KHOA HỌC THẾ GIỚI BÀNG HOÀNG KHI CÁC NHÀ VẬT LÝ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC AUSTRALIA LOAN BÁO HỌ ĐÀ LÀM ĐƯỢC CHUYỆN PHONG THẦN. Có nghĩa là các nhà vật lý này vào hôm thứ hai đã báo tin thành công tách rời được tia sáng laser tại nơi này vá tái tạo ngay tại nơi khác cách đó một mét, mà thời... chỉ bằng cái nháy mắt... Bạn có tin không ? Dù có không tin nó cũng vẫn là sự thật!

Đây là một phát minh khai thông tương tự những điều giả tưởng mà kỹ nghệ điện ảnh đã đưa vào phim "Star Trek". Người chủ nhiệm dự án nghiên cứu là tiến sĩ Ping Koy Lam nói:"Việc phá và tái tạo chỉ mới được làm thử ở khoảng cách 1 mét, nhưng về nguyên tắc thì nó có thể thực hiện với khoảng cách nhiều cây số.

Ông Lam cho biết thêm chi tiết điều đã thực hiện được trong phòng thí nghiệm rất giống với sự di chuyển của người trong phim khoa học giả tưởng "Star Trek", đưa người từ nơi này đến nơi khác một cách rất dễ dàng... Nguồn tin này khiến nhiều người suy nghĩ chuyện từ Paris có thể sang Washington để ăn điểm tâm buổi sáng rồi trở về với thủ đô nước Pháp này làm việc chẳng mấy khó khăn gì...

Hiện nay các nhà khoa học Australia đang nổ lực mở ra những khả năng được xem là vô cùng lớn lao cho kỹ thuật thông siêu tốc. TELEPORT là một thuật ngữ tiếng Anh nói về việc khó khăn như chuyện muốn biến vật chất từ nơi này rồi xuất hiện ở nơi khác. TELEPORT là đề tài nghiên cứu của các khoa học gia Mỹ từ một thập niên nay sau khi phòng thí nghiệm của IBM nêu ra lý thuyết vào năm 1993.

Từ đó đến nay, khoảng 40 phòng thí nghiệm khoa học khắp thế giới đã khổ công nghiên cứu để thực hiện. Nhóm nghiên cứu Australia cho biết họ thực hiện thành công lần đầu tiên 23-5-2002 và chính họ cũng phải sửng sốt đã làm lại nhiều lần thành công trong những tuần lễ kế tiếp.

Hoàng Quyên

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002