Đại Chúng số 103 - Ngày 1 tháng 8 năm 2002

Duramax

Vài nét sinh hoạt về PHẠM THỊ NHUNG

Sinh năm 1937, sinh quán Hà Nội

Tốt nghiệp đại học Sài Gòn ban Việt Hán năm 1961

Ban cử nhân văn chương Việt Hán đại học văn khoa Sài Gòn (59 – 61)

Giáo sư chuyên khoa các trường nữ trung học Sài Gòn: Gia Long (61 – 75), Régina Mundi (69 – 75)

Sau biến cố 75 cùng gia đình định cư tại Pháp Quốc

Đỗ bằng âm học và ngữ học, diplôme de phonétique at de Linguistique tại đại học Sorbonne Paris III (78)

Từ năm 1987 đến nay tham gia các sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở hải ngoại như Pháp, Mỹ, GIa Nã Đại... bằng những bài thuyết trình.

Ngoài ra bà còn sáng tác nhiều thơ, thơ của bà được trình bày trong những kỳ đại hội thơ văn do Câu Lạc Bộ Văn Hóa Paris tổ chức. Năm 1996 với chủ đề Thu trong thi nhạc, bà đã giới thiệu nhà thơ Phương Du qua chủ đề Thu Paris và Quê Hương.

Những tác phẩm đã xuất bản:

Truyện Kiều và Tuổi Trẻ đồng soạn với giáo sư Lê Hữu Mục và ds Đặng Quốc Cơ 1999

Tiếng nói Đoàn Thị Điểm trong Chinh Phụ Ngâm Khúc (2001)

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002