Đại Chúng số 103 - Ngày 1 tháng 8 năm 2002

Duramax

Vài nét sinh hoạt văn học nghệ thuật về
NỮ NGHỆ SĨ BÍCH THUẬN

- Sinh quán: Làng Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh.

- Cựu giáo sư viện Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Sài Gòn (65- 75)

- Chủ nhân, giám đốc đoàn Cải Lương Ca Kịch Bích Thuận từ 1955 – 1975.

- Về điện ảnh đã đóng 10 phim dài

- 1953 được khán thính giả và báo chí bầu là Nghệ Sĩ đẹp nhất và nhiều cảm tình nhất

- Đệ Nhất Đẳng Bội Tinh Tâm Lý Chiến 1969

- Đệ Nhất Đẳng Văn Hóa Giáo Dục Bội Tinh 1971

- Được vinh danh trong “Dictionary of International Biography" Cambridge, Anh Quốc 1993

- Được vinh danh trong “5000 Personalities of the World” for Outstanding Contribution to the Theatrical Field, ABI, Raleigh, North Carolina 1998

- Được nêu danh trong "Vẻ Vang Dân Việt", Trọng Minh tuyển tập 3, Westminster, CA, USA 1996

- Được nêu danh trong "Danh Nhân Giáo Phận Bắc Ninh", L.M. Trần Phúc Long, Costa Mesa, CA USA 1998

- Được vinh danh trong Công Giáo Việt Nam do Truyền Thống Văn Hóa dân tộc của Linh Mục Vũ Đình Trác ở Orange County, 1996

- Định cư tại Pháp từ 1983, vẫn hăng say tiếp tục hcụ vụ Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Nam

- Đã sản xuất và phát hành nhiều video và cassette tuồng cải lương, thơ, nhạc ...

- Tham gia CHTY 4,5 (98,99)

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002