Đại Chúng số 103 - Ngày 1 tháng 8 năm 2002

Duramax

VÀI NÉT VỀ ĐỒNG TÁC GIẢ BÌNH HUYÊN

Nguyễn Thùy Huyên sinh quán tại THanh hóa, là cựu nữ sinh trường Đào Đức Thông (Thanh Hóa) và Thiên Phước (Sài Gòn)

Ngô Trọng Bình (sinh quán Hà Nội) cựu nam sinh Chu Văn An Sài Gòn (1955 – 1958), tốt nghiệp đại học sư phạm Sài Gòn ban Anh Văn 1963.

Từ 1963 – 1975: Giáo sư anh văn, giám học, hiệu trưởng trung học Kiến Phong, giáo sư anh văn các trường trung học Tống Phước Hiệp, Vĩnh Long, Hòa Diệu Ba Xuyên, Nguyễn Du Sài Gòn.

Từ 1977 – 1995: VỚi chứng chỉ D.E.U.G. Anh văn Đại học Sorbonne Paris (1977 – 1978), tiếp tục công tác sư phạm và tu nghiệp về Anh Văn tại Paris (77 – 87) và Créteil (88 – 95). Tháng 3/95 xin về pré-retraite. Tháng 10 năm 2001 được về hưu chính thức.

Trọng Bình và Thùy Huyên theo gia đình di cư vào Nam 1954, thành hôn với nhau năm 1959 tại Sài Gòn.

Từ 1996 hai vợ chồng cùng sáng tác nhiêu thi văn phẩm giá trị, đăng trong các tạp chí Việt ngữ (USA, France), hợp tuyển anh ngữ The Natioanl Library of Poetry (USA), Pháp ngữ La Bibliothèque Internatioanl de Póesie (France). Bình Huyên là bút hiệu chung của hai người.

Bốn tác phẩm chính:

1. "Yêu em từ thuở..." (truyện dài đã xuất bản tháng Ba 1998 và đã bán hết) với các bản dịch tiếng Pháp lấy nhan đề “Le visage de l’autre” (đã được nhà xuất bản Atura Editions, France mua tác quyền – Ngày phát hành: 10/1/2001 www.atura-editions.com) và bản dịch tiếng Anh nhan đề “Soul and Body” (đã viết xong, còn chờ xuất bản).

2. "Cuộc Vượt Thoát" truyện dài, đã viết xong còn chờ xuất bản

3. Thi tập Bình Huyên gồm 100 bài thơ đủ loại

4. Tuyển tập Truyện ngắn "Bóng Người Xưa" gồm 20 truyện truyền kỳ, viết bằng Việt ngữ và Pháp ngữ.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002