Đại Chúng số 103 - Ngày 1 tháng 8 năm 2002

Duramax

Vài nét sinh hoạt về
NHẠC SĨ ANH HUY

Trước 75 dạy nhạc ở những trường Bồ Đề, Trương Định, lớp nhạc Anh Việt Thanh... Ông sáng tác nhiều ca khúc, nhạc của ông đã thu vào băng nhựa do các ca sĩ tài danh đương thời hát. Ngoài ra ông còn công tác với nhiều nhật báo như Thời Đại Mới, Bồ Câu... với bút hiệu Dạ Trường. Sau 75 ông định cư tại Pháp vẫn tiếp tục sáng tác nhạc.

(sẽ cập nhật thêm)

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002