Đại Chúng số 103 - Ngày 1 tháng 8 năm 2002

Duramax

VÀI NÉT SINH HỌAT VĂN HÓA CỦA
NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Nghề chính: Dược sĩ (Đại học Dược khoa Sài Gòn và Paris)

  • Nghề tay trái: Dạy học, làm báo, viết văn, làm thơ và làm nhạc

  • Trước 75: Tổng thư ký Nguyệt San Đất Sống (Sài Gòn)

  • Chủ trương Tập San và nhà xuất bản Đôi Mươi

  • Đã in: Tình yêu và quê hương chiến tranh (Thơ)

  • Thơ Người Đô Thị, Mười ba con giáp (tập truyện biếm)

  • Từ 85: Định cư tại Pháp, tiếp tục sinh hoạt văn hóa

  • Chưa in tác phẩm tại hải ngoại.

 

Hợp khúc

  • Bên Trời Tưởng Nhớ

  • Nhớ về Hà Nội: Nguyễn Thị Vinh

  • Em hỡi Cố Đô: thơ Thu Bồn

Sài Gòn mất bao giờ: thơ Nguyễn Đình Tuấn

Kẻ đi kẻ ở kẻ về

Nuôi trong tâm thức cõi tê phận người

Mang mang nỗi nhớ bên trời

Niềm riêng chung một gốc đời quạnh hiu

N D T

 

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002