ai Chung so 71 - phat hanh ngay 15/4/2000

Duramax

Tap ghi So Tay Van Hoc

VAN BUT HAI NGOAI NHAT NHOA KHOI MAY (2)

(Nhng vet en nhc nhoi trong sinh hoat VBVNHN. Con ng cung?)

(tiep theo ky trc)

Vay la "ai Hoi Van Vut Viet nam Hai Ngoai" a hop xong, vi s co mat cua Pho Chu Tch Van But Quoc Te Joanne Leedom Ackernan va TTK VBQT Terry Carlbom, va ket qua ung nh d oan cua moi ngi:

Chu tch: ba Minh c Hoai Trinh,

Pho Chu Tch: ong Khai Chnh Pham Kim Th,

Tong Th Ky: Ong Nguyen c An,

Thu Quy: Ong Nguyen Van Thong.

Ket qua nay c ong Nguyen Hu Ngha cong bo trc tien tren net, va hom nay, ong Nguyen Hu Ngha ng ra tra li cuoc phong van cua bao Van Nghe, Virginia ve ai Hoi Van But. Mot cach chu quan, ca nhan toi khong ngh tnh trang khung hoang Van But VNHN a hay se c giai quyet mot cach dt khoat, sang sua va lac quan nh nhieu ngi ngh. Nhan nh nay can c vao cac tac nhan va qua trnh cua cuoc khung hoang, trong o nhng nghi van, khuat lap, be b, mu mo... khong c tra li, phanh phui cong khai trong tinh than dan chu, trai lai no c vun ven e phu che tron goi vi s tiep tay cua hai nhan vat Van But Quoc Te v nhu cau can thanh vien Van But trong c cau nay. Van But Quoc Te co ve khong can mot thanh vien Van But co pham chat, co cung tot, ma khong co cung tot. Ban chap hanh VBVNHN do ai Hoi bau ky nay hoan toan thuoc nhom quy ao Nguyen Hu Ngha, tr ong Nguyen c Anh t xng la "thanh phan on hoa!", ket qua cua tnh trang "mot lien danh oc dien!". Nhng anh em nha van goc quan oi ch viec co mat tham gia va gi tay bau thuan! Khong hieu v ly do g ma anh em khong hnh thanh mot lien danh oi lap, cho ngi ra ng c...?

Tuy nhien, iem khach quan tch cc khong ai co the phu nhan c la c may ai Hoi VBQT tai Macedonia chap nhan cho phuc hoat v tr VBVNHN kha ln. Toi noi c may v ket qua "HVNVNHN Virginia 24/3/2001" cha phai la ieu kien ng nhien 100%. Co the con nhng yeu to bat ng. Chuyen gi c mau c vang ba soc o cua ngi Viet t do trong VBQT ch la bieu tng chnh tr, song neu di mau c o la nhng am mu ly tan, tan lc nhng ngi cam but co long th co the tac hai cua no co the nghiem trong hn.

Co bao nhieu ngi trong hn 2 trieu ngi Viet lu vong biet ve VBVNHN trong VBQT? Khong bao nhieu! Co bao nhieu ngi cam but co long ng ngoai VBVNHN? Kha nhieu! Cai cach hay nhat e lam cho mot to chc van hoc/ van hoa mat s knh trong cua quan chung va nhng ngi co long, ay ho vai v tr bang quang, coi thng, xa lanh... la dung nap vao to chc nhng nhan to mu m ve "background" va hanh tung chnh tr, t cach coi thien ha nh co rac, vo ao ve ao c xu the, thu oan ba ao ve mat van chng ch ngha... Va cuoi cung trong tnh trang thien ha chan chng, ri ra, phe nhom nam lay c cau to chc. ay la thc trang cua VBVNHN hien nay. S co mat cua Terry Carlbom va Joanne Leedom Ackerman co the ch co mot tac ong duy nhat la gi c mot hoi vien VBQT, ngoai ra, cai hon cua VBVNHN, noi chung, van nat tan.

Toi xin c noi ro, khong ai phu nhan la co mot so trung tam, mot so ngi cam but goc quan oi co mat trong ai hoi, trong danh sach thanh vien Van But... co long muon hoan thien c cau nay qua tien trnh can d vao sinh hoat van but hau mot ngay nao o, nhan c hoi bau c, ho a VBVNHN vao v tr ung va trong sang cua no. Nhng quy v nen nh gium: Cuoc khung hoang VBVNHN a keo dai hn 5 nam nay, lieu quy v co lan ra c nhng day m re ma chang cht trong VBVNHN ke t sau ngay ong Nguyen Hu Ngha ra tay mang mot manh Van But ve nha luat s Pham Kim Vinh e hop rieng, hau qu v co the "trong sach hoa" VBVNHN? Viec TTVB Quebec ong y gi v tr thanh vien cua mnh trong c cau nay la iem tch cc, mot "ch dau chien lc" ma nhng ai quan tam ti van e can quan tam e cung nhau lam viec. TT Quebec la nhan to, la "cai phao" hy vong cho ieu toi va noi tren.

May hom nay, sau khi "HVBVNHN" ket thuc, vi vai cai email chao mng, vai ieu phan van, trong o vai anh em co e cap ti s len tieng cua ngi viet/ Hai Trieu, toi thay can phai len tieng cu the. Trc nhat, trc khi len tieng, toi xin c chay lai phan len tieng cua ong Nguyen Hu Ngha tra li cuoc phong van cua bao Van Nghe:

Organization: @Home Network

From: Nguyen Huu Nghia <langvan@home.com>

Date: Thu, 29 Mar 2001 10:00:59 -0500

Reply-to: HoiNghi@yahoogroups.com

Subject: [HoiNghi] Tra li phong van ve Van But

Tra li phong-van tuan-bao Van Nghe (Virginia)

Nguyen Hu Ngha

Tuan-bao Van Nghe va tap-ch Van Phong Virginia at chung 4 cau hoi cho tat ca cac ai bieu VBVNHN ve hop ai-hoi RCC hom 24.3 va qua. Phan tra li cua toi, vi t-cach mot ai-bieu, nh sau ay

1) ai Hoi (VBVNHN 24.3.2001) co at c muc ch mong i khong?

NHN: - Co. Muc ch o c neu ro trong ten goi cua ai-hoi la "Re-establishing: tai-lap" ai-hoi a bau xong Ban Chap-hanh duy-nhat cho VBVNHN, ieu-kien at co va u e c ai Hoi-ong VBQT nhom tai Macedonia vao ngay 25.9 nam nay bieu-quyet chap-thuan cho "song lai" hay "chet luon."

2) Co phai bay gi mi rut ra c nguon goc cua s o v, va se khong tai-dien?

NHN: - Vi nhng anh ch em sinh-hoat Van But lau nam, ho u tinh-te e nhan ra nguon-goc cua s o v ngay luc no cha xay ra, t khi Ban Chap-hanh nhiem-ky 1993-1995 chang nhng khong lam ay-u bon-phan cua mnh (nh tranh-au cho van-nghe-s b cam tu VN) ma con len tieng khuyen du hoa-hp hoa-giai, giao-lu van-hoa vi CSVN.

Biet ma khong tranh c v luc o anh ch em 8 Trung-tam hoat-ong ri-rac nh 8 oc-ao, thieu lien-lac, khong lien-ket nen khong tap-hp ngay c khi co bien-ong.

Bien-co xay ra, biet VBVNHN a b CS va tay sai vo-hieu-hoa, anh ch em mi hp-lc tranh-au e lay lai tieng noi. Cuoc tranh-au e bao-ve chnh-ngha ay a keo dai 6 nam, ngay nay mi at c chut ket-qua.

...

Tren ay la phan au cau tra li cua Nguyen Hu Ngha, khong thay noi la t vai tro, v tr nao trong VBVNHN, nhng cung nh ngay t khi VBVNHN v ra trc ay hn 5 nam cho en bay gi, sau "ai Hoi Virginia", hnh bong va vai tro cua NHN van v tr "bao dan", co ngi goi la "v tr Thai Thng Hoang". T v tr nay, trong phan tra li, ong Nguyen Hu Ngha a phan mot cau nh nh ong cot:

-... Bien co xay ra, biet VBVNHN a b CS va tay sai vo hieu hoa, anh ch em mi hp lc tranh au e lay lai tieng noi. Cuoc tranh au e bao ve chnh ngha ay a keo dai 6 nam, ngay nay mi at c chut ket qua."/ NHN

Vay la qua ro. Nhng ai trong VBVNHN khong ong y hay chong viec lam, chong cac cuoc van ong cua nhom VB Nguyen Hu Ngha, Sn Tung, MDHT... eu la cong san va tay sai. Ngi ta co the khong thch Vien Linh, ngi ta co the bat bnh ong ang Van Nham ve nhng ieu ong viet ung cham ti chnh quyen hay quan lc VNCH... nhng qui chup triet e hai nha van nay la cong san th Nguyen Hu Ngha va nhom ong a lam. Ca nhan toi, mot ngi ngoai Van But co nhng vai viet lien quan ti cuoc khung hoang Van But, cung a c ong Nguyen Hu Ngha, Pham Kim Th va nhom ong ta oi non coi hang chuc nam nay.

The nhng, toi viet nhng ieu nay hoan toan khong v ly do b oi non coi. Nhng ieu toi viet hoan toan khach quan, cai khach quan ma chnh NHN va phe nhom cung tranh tra li, ca nhng ngi bang quang cung khong muon ngo ti. Toi viet la toi viet, khong co van e toi s d luan, khong co van e toi s ong Nguyen Hu Ngha. Toi khong lan ieu nay th lam sai co cai ngay ong Nguyen Hu Ngha a phai xac nhan vi toi, qua mot ban fax, ve ly lch mnh la con mot tng VC e ngay nay qu v biet ong ta la con Nguyen Ch Thanh! Du vay, sau khi biet ong ta la con Nguyen Ch Thanh, toi cung khong coi o la ieu quan trong, ieu ma toi van at dau hoi la hanh tung va cung cach x the ta ao cua ong Nguyen Hu Ngha t 1970 en nay, 2001, di con mat mot ngi mac quan phuc QLVNCH con cam but tiep tuc chien au. Xin ai con ng vc ve nhng ieu toi viet, nhng ieu toi at ra, hay tra li gium ong Nguyen Hu Ngha:

Tai sao ong gia chet nam 1970?

Gia chet vo bng hay i au nam 1970?

Thi gian nao ong lap gia nh vi Dng Th Phng, chau noi Dng Minh Chau?

Ai a ong ve thanh hoat ong hng ao va du ca?

Qua Canada tai sao ong dau ly lch thc vi s di tru Canada?

Ong nam Hng ca, Lang Van, Van But, lam ai Phat Thanh va ng lam au tau, ao dien trong cac lanh vc nay e lam g?

Ai ba at, them bt th Ha Huyen Chi e cho vao ky yeu Van But?

Ai pha nat gia cang nha van Vo Ky ien bang ban fax ma gi i t may Lang Van?

Ai lang nhuc cu Bao Van vi nhng ly c vo ly?

Ai tao ra nhng Trung Tam Van But Ma e la VBQT?

Ai dng ng cau chuyen Hai Trieu qua Seattle on phai oan Nguyen Tan Dung?

Ai ba at/sang tac bai "Con chim trang mang hat giong o" ca tung VC, ca tung Lenin ang tren Lang Van thang 11/97 trong vu tranh tung, chong oi Nguyen Ngoc Ngan (vu video Me 40)?

Va con nhieu tro m am khac khong neu het ra ay c.

Lieu nhng ieu tren ay, nhng ngi cam but lng thien, ang hoang co hanh s hay khong? Co ai dam vo ngoi trong mot to chc Van But co nhng ngi nh the, va chap nhan loai ngi nh the hay khong? Dng nh co nhng ngi "mui long" khi Nguyen Hu Ngha co ve "chan thanh t khai ly lch" nhng lam g co chuyen "v ke ong Nguyen Ch Thanh", tc ba cu than sinh ong NHN b VC am sat! Khong trach ong Nguyen Hu Ngha mua but nh Trieu T Long gia rng but hai ngoai!!!

Ch mot t ieu toi neu tren ve ong Nguyen Hu Ngha trong khung canh mot "Thai Thng Hoang" VBVNHN, neu qu v chap nhan, ca ve mat ao c lan hanh tung chnh tr... th con g e noi na?! Toi ngh, trc hien trang nay, nhng ngi cam but lu vong, can trong, ang hoang... kho co ai co can am xin vo lam thanh vien cua Van But VNHN, neu coi ay la mot c che qui tu nhng ngi cam but chien au cho t do va bao ton van hoa dan toc. ay la ieu tac hai ghe gm trong sinh hoat Van Hoc hai ngoai, cho du mau c t do may man co c hoi con hien dien trong Van But Quoc Te. Theo toi, oi vi tap oan ta quyen Ha Noi, viec qui hp nhng ngi cam but hai ngoai ve mot moi e hnh thanh lc au tranh cho Dan Chu Viet Nam... nguy hai cho ho hn la duy tr c vang ba soc o trong VBQT ma "giang ho van bao phan ong" tan nat nh mat tran Sai Gon nam 75 sau khi tng Le Minh ao cua S oan 18 lng danh mat tran Long Khanh b ra lenh bo trong tran a! Neu nhan nh cua toi khong sai lam, th the chien lc nay a thanh hnh. Xin quy v quan tam en VBVNHN va cuoc au tranh chung lu y cho.

Vi goc nhn/ nhan nh nh tren, co the co ngi khong ong y, cung khong sao! Tuy nhien, xin noi ro, toi khong co g cay cu vi VBVNHN, toi khong la thanh vien Van But, toi ch tiec la nhng phac giac va trnh bay cua toi ve "hien tng VBVNHN chia hai map m bong dang NHN" ang sau... khong giup c cho thien ha nhn thay sau hn vao van e. Toi van cha ngng but trong van e nay vi hang ong tai lieu cha giai xong.

Hai Trieu

(29/3/2001)

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002