Đại Chúng số 74 - phát hành ngày 1/6/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới

DANH SÁCH QUÍ VĂN NGHỆ SĨ ĐÃ ĐƯỢC THAM KHẢO ĐỂ THÀNH LẬP
HỘI VĂN NGHỆ SĨ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

 1. Nhà văn Lãng Nhân Phùng Tất Đắc

 2. nữ sĩ Mộng Tuyền

 3. nhà thơ Hoài Thi (CA)

 4. nhà báo Mạc Kinh

 5. nhà thơ Nguyễn Kinh Bắc (Trạng Phét)

 6. nhà thơ Hoàng Mai (CA)

 7. Bác sĩ, nhà văn Trần Đại Sĩ

 8. nhà thơ Tú Lắc

 9. nhà thơ Huy Giang (Germany)

 10. nhà văn Hồ Trường An

 11. nhà thơ Phúc Hữu

 12. nhà thơ Huy Đức (CA)

 13. nhà thơ Đỗ Bình

 14. nhà thơ Hoàng Duy

 15. nhà thơ Lạc Thủy BĐQ (AZ)

 16. nhà thơ Hà Lan Phương

 17. thi-nhạc sĩ Thái Lâm Văn Phúc

 18. nhà thơ Lam Nguyên (WA)

 19. nhà thơ Nguyễn Tấn Phước

 20. nữ sĩ Trương Anh Thụy

 21. nhà thơ Kiều Nguyệt Ngân (CA)

 22. vợ chồng nhà văn Bình Huyên

 23. nhà văn nhà báo Nguyễn Ngọc Bích

 24. nhà thơ Lư Hoàng Vị (CA)

 25. nhà biên khảo Huỳnh Tâm

 26. nhà báo Hoài Thanh

 27. nhà thơ Lê Ngọc (France)

 28. nhạc sư dân tộc nhạc Quỳnh Hạnh

 29. nhà báo Hải Triều

 30. nhà thơ Lê Nguyễn (AL)

 31. nhạc sĩ dân tộc Trọng Lễ

 32. nhà báo Nguyên Nghĩa

 33. nhà thơ Lê Đức Phú (CA)

 34. nhạc sĩ Trịnh Hưng

 35. nhạc sĩ dân tộc Phạm Đức Thành

 36. nhà thơ Lê Văn Bá (FL)

 37. ca sĩ Thanh Hùng

 38. nữ ca sĩ Liêu Nguyệt Lan

 39. nhà thơ Trùng Dương (?)

 40. Nhà thơ Hà Thượng Nhân

 41. nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn

 42. nhà thơ Trần Ngọc K. Lang (CA)

 43. nhà thơ Hà Huyền Chi

 44. nhà biên khảo Nguyên Nguyên

 45. nhà báo Thế Linh

 46. nhạc sĩ Phạm Duy

 47. nhà văn Nguyễn Ngọc Nga

 48. Nhà thơ Cẩm Đan (TX)

 49. nhà thơ nhà báo Hồ Công Tâm

 50. nhà thơ Từ Ngọc Phong

 51. nhà thơ Dương Trần (CA)

 52. nhà biên khảo Sagant Phan

 53. nhà thơ Trang Nguyên (PA)

 54. nhà thơ Vân Nương (France)

 55. nhà thơ Vân Trang (CA)

 56. nhà thơ Vũ Gia Sắc (FL)

 1. nhà báo Tùng Văn

 2. nhà thơ Hạ Ái Khanh (CA)

 3. nhà biên khảo Thinh Quang

 4. nhà thơ Lê Dã Sử

 5. nhà thơ Lê Văn Thảo (CA)

 6. nhà thơ Thương Việt Nhân

 7. nhà báo Đặng Văn Nhâm

 8. nhà thơ Linh Quân (FL)

 9. nhà báo Dương Viết Điền

 10. thi họa sĩ Vũ Hối

 11. nhà thơ Lâm Thi Giang (CA)

 12. Nguyễn Thanh Bình

 13. nhà văn Trương Quang

 14. nhà thơ Mạc Lan Đình (CA)

 15. nhà văn Phạm Quang Ninh

 16. nhà thơ Hà Nguyên Du (CA)

 17.  nhà thơ Mạc Ly Hương (TX)

 18. Hà Thế Ruyệt

 19. nhà thơ Huệ Thu (CA)

 20. nhà thơ Mạc Ly Tao (CA)

 21. bác sĩ Phụng Hồng

 22. nhà thơ Hà Phương (CA)

 23. nhà thơ Nguyễn An Phong (CA)

 24. nhà thơ Trúc Nam

 25. nhà thơ Hà Việt Văn (CA)

 26. Mrs. Quynh Loan (Na Uy)

 27. nhà biên khảo Phan Tú Anh

 28. nhà thơ Nhất Phong (CA)

 29. Mr. Le Da Su (Finland)

 30. nhà văn Phong Thu

 31. nhà thơ Vân Trình (WA)

 32. Mr. Nguyen Ngoc Nga (Australia)

 33. nhà thơ Nguyễn Đức Linh (CA)

 34. nhà thơ Trần Ngọc Trà (CA)

 35. Mr. Le Van Tung (Switzerland)

 36. nhà thơ Ngọc An (CA)

 37. nhà thơ Trần Nhi (CA)

 38. Mr. Tu Ngoc Phong (Germany)

 39. nhà thơ Phạm Bội Điệp (FL)

 40. nhà thơ Trần Sĩ Lâm (CA)

 41. Mr. Ha Huyen Chi (WA-USA)

 42. nhà thơ Song Nguyên (WA)

 43. nhà thơ Trương Nhã (CA)

 44. Mr. Phan Lac Giang Dong (WA-USA).

 45. nhà thơ Thái Anh Duy (CA)

 46. nhà thơ Trương Phúc Hậu (CA)

 47. nhà thơ Vũ Khang (CA)

 48. nhà thơ Thái Lâm (CA)

 49. TT Mây trên ngàn (CA)

 50. Mr. Nguyen Hoang Than (Sveden)

 51. nhà thơ Thúy Trúc (FL)

 52. nhà thơ Tú Xuân (CA)

 53. nhà thơ Vinh Hồ (FL)

 54. nhà thơ Trần Lệ Hoàng (CA)

 55. nhà thơ Uyên Sơn (WA)

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002