Đại Chúng số 85 - phát hành ngày 1/11/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


MỘT NGÀN LẺ MỘT CHUYỆN NHỚ QUÊN

Mộng Tuyền Nữ Sĩ

Ông Võ Hữu Pasadena (qua Thân Trọng New Caney TX. 77357. Tôi có lần nghe mấy từ "Hôn", "Mặc", "Sát" nhưng không rõ nghĩa nó. Bà cụ có nhớ về điển tích nói về mấy từ này không? Xin nhắc hộ.Cám ơn bà cụ nhiều.

* Mấy từ đó là:"Hôn, Mặc, Tặc, Sát" trong Kinh Thư. Đó là hình pháp của thời xưa gồm 4 điều liệt kê như sau:

1. Tự mình phạm tội mà cố cướp đi mỹ danh của người khác, tội đó gọi là "Hôn". 2. Vì tham lam làm bại hoại đến chức vụ của mình gọi đó là "Mặc". 3. Phạm tội sát nhân mà chẳng kiêng nể gọi là "Tặc, Sát”.

Trong Tả Truyện - Chiêu Công thập tứ niên có ghi lại câu chuyện như sau:" Ngày đó ở nước Tần có cuộc tranh chấp một khoảnh ruộng tại đất Súc giữa hai người tên là Hình Hầu và Ung Tử làm náo loạn cả lên, đến độ phải kéo nhau lên cửa quan có tên là quan tư pháp Cảnh Bá để được phân xử. Hai bên đưa ra lý lẽ trình bày, đối với bên nào quan Cảnh Bá cũng không dám vội đưa ra lý lẽ ai phải ai quấy! Vì vậy mà kéo dài một khoảng thời gian dài không sao kết thúc được. Trong thời gian này quan Cảnh Bá lại được triều đình cử đi sứ nước Sở và truyền bàn giao cho Đại phu Thúc Ngư tạm thời thay thế. Thương Khanh Hàn Tuyên Tử tại triều hạ lệnh cho Thức Ngư xét xử công minh vụ án đã bị để quá lâu này. Không dám chậm trễ, Thụ Ngư bèn mang bản án ra nghiên cứu, cho đòi cả hai đương đơn và bị đơn đến cửa quan hầu nghe xử lý. Nhận thấy rõ ràng là Ưng Tử cưỡng chiếm phi pháp ruộng đất buộc Ưng Tử phải trao trả khoảng đất lại cho Hình Hầu. Bị thua kiện, tìm cách đảo ngược lại bằng cách tìm người mai mối để đem con gái của mình ra gả cho Thúc Ngư để làm thiếp. Nhìn thấy gái đẹp, Thúc Ngư không cầm lòng được, bèn thuận lời, mang đơn ra xử lại. Cuối cùng phán quyết là Hình Hầu có tội. Đang mừng rỡ là mình được thu hồi lại ruộng đất, đang cho người đến thửa ruộng đo đạt lại, bỗng nghe tin này chẳng khác nào như sét đánh ngang tai, vội vàng chạy lên triều đình để tìm Thúc Ngư và Ưng Tử tranh luận. Nhìn thấy Thúc Ngư và Ưng Tử mặt mày Hình Hầu đỏ bừng lên vì giận dữ, trừng mắt nhiếc mắng không tiếc lời. Hơi giận càng lúc càng trào lên đến nổi tuốt kiếm ra chém chết ngay Thúc Ngư và Ưng Tử. Vụ án này lại càng trở nên phức tạp.

Hàn Tuyên Tử bèn lý vào để sữa trị, hỏi ý kiến các đại phu tại triều nên phải xử như thế nào? Các quan triều chỉ đưa mắt nhìn nhau chẳng ai phát biểu, khiến Hàn Tuyên Tử đàng quay lại hỏi Thúc Hướng là bào huynh của Thúc Ngư.

Thúc Hướng sau khi tìm hiểu bèn trả lời: "Cả ba người đều có tội". Hàn Tuyên Tử hỏi: "Vậy phải xử làm sao?". Thúc Hướng bảo: "Đối với người sống nên xử tử, còn đối với người chết thì phanh thây. Ung Tử biết mình thua kiện, hối lộ con gái cho Thúc Ngư, ham mê gái đẹp cố làm sai đi pháp luật. Thúc Ngư nhận hối lộ rồi chuyển tội cho người khác. Còn Hình Hầu phạm tội giết chết triều thần, phạm tội sát nhân đáng tội chết. Phàm mình đã phạm tội mà lại cướp mỹ danh của người khác thì gọi đó là "Hôn”, vì lòng tham lam mà làm cho bại hoại chức vị cùng trách nhiệm của mình thì gọi là "Mặc". Còn giết người chẳng kiêng nể ai thì gọi đó là "Tặc". Trong Kinh thư đã ghi "Hôn, Mặc, Tặc, Sát" đó là hình pháp được lưu truyền từ thời xưa chiếu theo đó mà làm. Mặc dù Thúc Ngư là bào đệ của tôi, tôi cũng không thiên vị.

Thế là Hàn Tuyên Tử bèn theo ý kiến của Thúc Hướng mang Hình Hầu (người còn sống duy nhất) ra xử tử và đồng thời truyền mang thi thể của Thúc Ngư và Ưng Tử ra phanh thây tại ngay cửa chợ.

Cụ Lê Văn Phan, Brookhurst, Orange County : Tôi nhớ hai câu Đường Thi:

Sơn tự minh chung trú dĩ hôn,
Ngư lương độ đầu tranh độ huyên.

Hai câu này của nhà thơ nào? Bà cụ có nhớ xin ghi lại đề của bài thơ và trọn bài này. Nếu có thể có bài thơ nào đã dịch xin cho ghi lại cho luôn. Trân trọng cám ơn bà cụ.

* Hai câu của cụ hỏi thuộc trong bài thơ có tựa đề "Dạ Qui Lộc Môn Ca" của Mạnh Hạo Nhiên. Toàn bài thơ đó như sau:

Sơn tự minh chung trú dĩ hôn,

Ngư lương độ đầu tranh độ huyên.

Nhân tùy sa ngạn hướng giang thôn,

Dư diệc thừa chu qui Lộc môn.

Lộc môn nguyệt chiếu khai yên thụ,

Hốt đáo Bàng công thê ẩn xứ.

Nham phi tùng kính trường tịch liêu,

Duy hữu u nhân tự lai khứ.

Trên non vẳng vọng chuông chùa

Chiều hôm.Huyên náo bến đò dậy vang...

Thuyền ngang dọc bến thôn Giang

Đưa ta đến chốn Lạc môn nẻo ngoài.

Trăng thì rọi, khói thì bay

Bàng công thoắt đã đến ngay lúc nào!

Đường tùng cửa núi âm hao

U nhân qua lại viếng nhau mấy người!

Thinh Quang dịch

Cháu Vũ Quốc Thúc UCLA (qua cô Sương MPK, CA.) Nghe nói Trung Hoa có trò chơi thể thao từ ngàn xưa giống như môn trượt băng của Tây phương ngày nay. Trò chơi này ở vào triều đại nào bên Trung Hoa? Cháu rất thích về môn này nên muốn tìm hiểu. Xin bà cụ biết chỉ giáo giúp. Kính cẩn cám ơn bà cụ nhiều.

* Có như vậy. Đó là môn trượt băng xuất hiện từ thời cổ đại ở Trung Hoa, nhưng thịnh hành vào triều đại nhà Minh. Danh từ trước gọi cho môn trượt tuyết này là "Băng Hí" tức là "vui đùa trên băng", nó còn có tên nữa là "Kiên Băng Chi Hí" có nghĩa chung là vận động thể dục trên băng tuyết. Thời cổ đại Trung Quốc xem đây là môn hoạt động thể thao được xếp hạng quan trọng.

Nhân đây cũng ghi luôn để cháu được biết thêm, theo sách Tùy Thư thì cách đây 1.300 năm tại vùng rừng núi An Lĩnh có bộ tộc gọi là Thất Vi có trò chơi "Kỵ Mộc Hành" có nghĩ "đi bằng cưỡi gỗ". Người đời nhà Nguyên giải thích: con ngựa gỗ có hình cong như cánh cun, chiều dài bốn xích, chiều rộng năm thốn" dùng để đi trên tuyết nhanh tợ thể ngự phi.

Ông Hồng Hà San Gabriel (CA) Nghe nói nhà cũng có tướng của nhà cũng như con người cũng vậy. Có hay không? Và hơn nữa, người xưa thường trước khi rước dâu về nhà, phải coi hướng kê giường ngủ để được hạnh phúc và sinh con nở cái được nhiều. Có vậy chăng?

* Tôi không là thầy phong thủy cũng như tướng mệnh. Tuy nhiên tôi cũng nghiên cứu đại khái, xin mang ra trình bày để cùng ông thảo luận. Phàm, thì nhà cũng có tướng như người, tướng mặt, tướng tay v.v... tốt xấu đều thể hiện ngay các sắc diện của mỗi cá nhân.Ví như nhà cửa có an vui hay không, làm ăn phát đạt ra làm sao? Thịnh, suy, cát, hung như thể nào? Người ta thường quan sát cái đẹp, cái xấu, nghệ thuật thiết kế về tướng nhà mà suy tính theo cách lý tắc liên quan đấn sự lành dữ giữa người chủ với cái nhà đang ở. Phương pháp luận về tướng nhà không ngoài những thuật ngữ cố hữu như: bát quái, ngũ hành, can chi... xưa nay thường dùng. Ngoài ra còn có những phương pháp chuyên môn nghiên cứu về môn xem tướng nhà. Trong một xã hội con người sống giữa thời đại khoa học gần như lên tận đỉnh tối cao, không tránh khỏi những bở ngở về những lý luận thuật ngữ cũng như những phương pháp mà những nhà địa lý thường áp dụng. Người xưa bất cứ người nào sắp tiến hành đến ngày cưới thường xem hướng đặt giường. Chẳng biết việc này tuổi trẻ ngày nay tin hay không, nhưng thật ra vô cùng quan trọng...Ví dụ:

Người tuổi Giáp Tý, giường đặt về hướng Tây đối với phái nữ vô cùng bất lợi. Nếu đặt hướng Tây Bắc thì thường tật bệnh ở mắt và phổi. Nếu đặt đúng hướng Đông thì con cháu hưng thịnh. Nếu là Đông Nam thì mọi việc đều kiết tường. Đặt ở hướng Bắc sản nghiệp kiết tường, nhưng có điều tiền thịnh hậu suy. Đặt nhằn Chánh Nam thì tiền kiết hậu hung, lại còn bất lợi cho việc tạo dựng sản nghiệp. Nhưng kê vào hướng Tây Nam thì tật bệnh về dạ dày và đường tim. Còn ở hướng Đông Nam bị đau bệnh về mắt...

Cháu Lý Thường Đạo Daytona San Jose CA. Cháu thường nghe U.F.O. biết là chỉ về Đĩa Bay, tuy nhiên nguyên cả ba chữ đó đọc như thế nào? Và, đĩa bay có thật hay không?

* U.F.O là chữ viết tắt của Undefined Flying Objects – những vật thể bay chưa được định nghĩa. Hơn cả nửa thế kỷ khắp cả thế giới đều nhắc nhở đến "Đĩa Bay" nhưng chưa có một quốc gia nào chính thức công bố là... sự thật có sự hiện diện của loại đĩa bí mật này!

Cháu Vũ thị Thanh Hương Virginia qua Liên Diep (Maryland): Cháu thường nghe "Rươi" nhưng chẳng biết rươi là gì, bà cụ giải thích hộ cho.

* Rươi là một giống thuộc loại hải trùng.Nó sống bằng mồi bọ nhỏ li ti dưới biển. Cứ vào những dịp trăng thượng huyền thàng Giêng, tháng Hai khi nước thủy triều rút xuống; đó là lúc con rươi vào ruộng đẻ trứng dưới độ sâu của đất lối bốn, năm mươi phân Tây. Đến vào mùa trăng hạ huyền lúc nước tủy triều dâng cao, nước biển tràn vào ruộng, trứng rươi nở ra con rươi nhỏ rồi nhô lên và đứt ra thành từng đoạn chẳng khác các loài sâu bọ khác. Mỗi đoạn là một con rươi. Con rươi có đặc điểm là nếu chặt đầu, mà nó có nước biển thì nó lại sinh ra ngay một đầu khác hoặc chặt đuôi nó thì nó lại sinh ra cái đuôi khác... (Rươi con từ trứng nở ra xuất hiện trên mặt đất vào những ngày mồng 5 tháng 9, 25 tháng 10, tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mồng 5 - là những ngày nước thủy triều dâng lên) Rươi là món ăn đặc biệt chỉ có ở mùa Thu của miền Bắc Việt Nam. Rươi làm các món ăn như: chả rươi, rươi hấp, rươi xào, rươi nấu và rươi chiên với trứng... Đặc buệt mắm rươi là ngon nhất. Người ta thường ăn rươi xào với miếng thái chỉ, tức là bún. Còn rất nhiều món ăn làm bằng rươi rất thơm ngon nhờ những gia vị như vỏ quýt thái mỏng, ướp nước mắm nhỉ, hành tây đảo trộn mỡ thơm, thịt ba rọi thái nhỏ mùi thơm tỏa ra ăn vào ngon để không thể quên đi được... Có dịp bà sẽ kể tiếp để cháu rõ hơn.

Mộng Tuyền

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002