Đại Chúng số 86 - phát hành ngày 16/11/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới

 

TRANG THƠ 86

 

Thơ Rabindranad Tagore

Thi Sĩ Đông Hồ dịch

 

Quê Hương nhân Loại

 

Đó là chốn lẳng tăng khí cốt

Đó là nơi khoáng đạt tâm hồn

Là nơi bác ái chứa chan

Là nơi chẳng có tương tàn tương ly

Đó là chốn trí tri cách vật

Đó là nơi nỗ lực thành công

Là nơi đạo lý quán thông

Thanh cao chẳng lẫn trong vòng tối tăm

Đó là chốn vững cầm thiên ý

Bước vào nơi ngõ trí đường nhân

Thảnh thơi trong cõi tinh thần

Quê hương nhân loại muôn phần tỉnh tươi.

 

 

Lời Cầu Nguyện

 

Cầu nguyện đấng toàn năng toàn trí

Đánh tan lòng vị kỷ đê hèn

Cầu cho lòng được tự nhiên

Khi vui vui thoảng khi buồn buồn qua

Cầu cho được tài hoa lỗi lạc

Để đem thân gánh vác việc đời

Lòng ta nguyện với lòng trời

Gần đời cao thượng xa đời nhỏ nhen

Nguyện đừng khuất phục quyền uy vũ

Nguyện đừng khinh bỏ kẻ khốn cùng

Lòng trời xin tựa nơi lòng

Trong khuôn số mạng vui cùng Hóa nhi.

 

(Thơ Rabindranad Tagore - Đông Hồ dịch - Việt Dương Nhân sưu tầm trong quyển “Việt Nam Quang Hoa” tr. 167 và 168 của Hàn-Lâm, Tiến-Sĩ  Hương Giang-Thái Văn Kiểm)

 

 

THƠ ĐÀO VĂN VINH

 

LE VRAI MOI

 

"Je ne suis pas ce que je Suis,

ni ce que vous CROYEZ QUE je Suis;

je suis Ce Que je CROIS QUE VOUS

CROYEZ QUE je Suis!"

(Un critique du 20è Siècle)

 

"Qu'est- ce que c'est l'home - s'est demandé Pascal

Quand la terre, qui le porte,n'est qu'une poussière,

Dans l'univers!" Et nous,pauvre petit animal,

Nous régnons en maitre, sur la terre entière!

 

Bien longtemps après lui, Musset a dit mieux:

"L'home est un dieu tombé qui se souvient des cieux".

Et Pascal ajoute encore à son enquête:

"L'home est à la foie l'Ange et la bête."

 

"dieu tombé" "Ange bête"! ainsi, Dieu l'a créé !

Bien malheureux celui qui en soit ignoré!

Ainsi, s'étend en lui, l'ombre de la nuit dense,

Sur ce "MOI" toujours présent que jamais il y pense.

 

Ainsi, voit-on souvent que tout homme mortel

Sans foi, ni loi, se met en rang devant l'autel

Non,du bon Créateur, mais du roi des ténèbres

Que représentent certains personnages célèbres

 

... Pour les Athéistes, seul "Bien Matériel"

Compte! C'est donc en lui,que nous croyons sous ciel.

Puisqu'après la mort, rien, plus rien encore existe.

Voilà, en bonne foi, nous répond l'athéiste!!!

 

Đào Văn Vinh

 

 

THƠ ĐỖ QUÝ SÁNG

 

NẰM BỆNH NGHE XƯỚNG HỌA

 

Trang sử qua rồi lệ đẫm mi

Mấy phen chìm nổi mấy lâm ly

Cành nam vỡ tổ chim xào xạc

Gió bấc se lòng ngọn vút vi

Nước cũ bạt ngàn mây viễn phố

Sông trăng ngơ ngẩn khúc đàn tỳ

Chao ơi những kẻ tìm hư ảo

Có thấy son vàng đang rã đi.

 

 

THƠ HỒ CÔNG TÂM

 

BÀO HUYNH VẤN BỆNH

 

Kim cương lóng lánh đượm vành mi

Cứng cũng tan mòn dấu cự ly

Bệnh hoạn cũng là thôi số mệnh

Tình thương quí ở dĩ hòa vi

Anh em trận bút đừng xao xuyến

Tảng đá mài gươm kệ khuyết tì

Chén rượu bùi ngùi cay tấc dạ

Hương nồng còn thoáng lúc ra đi.

 

 

CỔ THI TRÍCH DỊCH

 

NÔNG NHÀN

 

Sừ hòa nhật đương ngọ

Hãn trích hòa hạ thổ

Thùy tri bản trung xan

Lạp lạp giai trung khổ

 

LÝ THÂN

 

 

NÔNG NHÀN

 

Giữa trưa đang buổi cày đồng

Mồ hôi nhỏ giọt thấm lòng đất đai

Bát cơm đặt ở mâm này

Ai ơi! có biết đắng cay cách nào!

 

THINH QUANG (Dịch)

 

 

BẠC TẦN HOÀI

 

Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa

Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia

Thương nữ bất tri vương quốc hận

Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa

 

ĐỖ MỤC

 

 

BẠC TẦN HOÀI

 

Khói nhòa trên sông lạnh

Bãi cát phủ trăng vàng

Tần Hoài thuyền cập bến

Đêm về quán rượu gần

Thương nữ nào hay vong quốc hận

Hậu Đình Hoa khúc cứ ngâm vang

 

THINH QUANG (Dịch)

 

 

 

VỌNG NGUYỆT HOÀI CẢM

 

Thời nạn niên hoang, thế nghiệp không,

Đệ huynh ky lữ các các tây đông.

Điền viên liêu lạc can qua hậu

Cốt nhục lưu ly đạo lộ trung.

Điếu ảnh phân vi thiên lý nhạn,

Từ căn tán tác cửu thu bồng.

Công khan minh nguyệt ưng thùy lệ,

Nhất dạ hương tâm ngũ xứ đồng.

 

BẠCH CƯ DI

 

 

Giặc, đói tràn lan, sản nghiệp không,

Anh em trôi giạt nẻo tây đông.

Ruộng vườn xơ xác sau cơn loạn,

Ruột thịt lìa tan giữa chặng đường.

Nghìn dặm lạc đàn thương bóng nhạn,

Chín thu lìa gốc thảm thân bồng.

Nằm nơi lặng ngẩng nhìn trăng sáng,

Một khối tình quê,lệ mấy giòng!

 

PHƯƠNG ĐÌNH (Dịch)

 

 

MA

Nhân ngày lễ Halloween sắp đến

Nhắc đến ma, nói chuyện ma chơi

Lập lòe nghĩa địa ma trơi

Ma le cái lưỡi dài ơi là dài

Ma không phải gặp ai cũng bắt

Bọn ma thường coi mặt người ta*

Thế nhưng đáng ghét nhất là:

Ma cô, ma giáo, với ma không chồng*

Ma ri sến, ma cà bông, ma cạo

Lũ ma này chúa xạo nhất làng

Ma men, ma túy lại càng

Hại hơn cả quỷ nhập tràng nữa kia

Ma lanh thích chầu rìa cầu cạnh

Gặp ma này nên tránh cho xa

Thế nhưng đáng sợ nhất là

"Ma femme", nghe sởn da gà phải không?

Ma này hay bắt đàn ông.

 

TÚ LẮC

*Do câu:Ma bắt coi mặt người ta

*Truyện Kiều: Sống làm vợ khắp người ta

Hại thay thác xuống làm ma không chồng"

* Ma femme:Tiếng Pháp có nghĩa là vợ tôi.

 

 

 

PHẢI NGANG VÌ THẾ

 

Bọn Cộng sản chỉ yêu có Đảng

Còn nước ta họ chẳng thèm "ke"

Đồng bào? - thứ ấy cho "de"

Chỉ duy quyền lợi Mác,Lê là cần

Nói thì nói: nhân dân đồng chí

Phục vụ dân hết lý hết tình

Dân nghe mãi riết bực mình,

Áo quần nó lột,gia đình nó chia

Còn của cải nó "hia" bằng thích*

Đó cũng là mục đích tối cao

Ba anh trí thức tào lao

Cứ nghe "cách mạng"hô hào là theo!

Trần Đức Thảo đói meo mà chết,

Nguyễn Mạnh Tường cũng hết ngo ngoe

Sá chi Nhất Hạnh gà què

Giảng rao toàn thứ cá mè...như nhau!

 

Sài Môn Lý Thu

 

• Hia là ăn cắp.Tiếng lóng.

 

 

THIỀN TU

Thân tặng các bạn Thiền Vô Vi

 

Thiên tiên thường trụ Tự Thiền Tu

Thanh Trí, Tâm, Thân, thoát Tục Tù

Tham tích -> tàn thân: tiêu triệt tặc

Tức tồn -> tận trí: tiễu trừ thù

Tâm thần thanh thản: thân thong thả

Tri thức tinh tường: trí tịnh thư

Trang trải tình thương: tu tích thiện,

Tòa trên thượng tọa tắc thiên thu.

 

Minh An Hoàng Dân Bình

Allentown X/6/01

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002