Đại Chúng số 89 - Mừng Giáng Sinh 2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


AVE MARIA

Hàn Mạc Tử

Như song lộc triều nguyên: ơn phước cả,

Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng.

Thơm-tho bay cho đến cõi Thiên đàng.

Huyền-diệu biến thành muôn kinh trọng thể.

Và Tổng-lãnh Thiên-thần quỳ lạy Mẹ.

Tung hô câu đường hạ ngớp châu sa.

Hương xông lên lời ca ngợi sum hoa.

Trí miêu duệ của muôn vì rất thánh.

Maria! Linh-hồn tôi ớn lạnh.

Run như thần-tử thất long-nhan,

Run như hơi thở chạm tơ vàng,

Nhưng lòng vẫn thấm thuần ơn trìu mến.

Lạy Bà là Đấng tinh truyền thanh vẹn

Giầu nhân-đức, giầu muôn hộc từ-bi,

Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy

Cơm lâm-lụy vừa trải qua dưới thế.

Tôi cảm-động rưng rưng hai dòng lệ:

Dòng thao thao bất tuyệt của nguồn thơ.

Bút tôi reo như châu ngọc đền vua;

Trí tôi hít bao nhiêu là khí-vị...

Và trong miệng ngâm câu ca huyền-bí,

Và trong tay nắm một nạm hào-quang...

Tôi no rồi, ơn vũ-lộ hòa chan.

Tấu lạy Bà, Bà rất nhiều phép lạ,

Ngọc Như-ý vô tri còn biết cả,

Huống chi tôi là thánh-thể kết tinh.

Tôi ưa nhìn Bắc-đẩu rạng bình-minh,

Chiếu cùng hết ba ngàn thế-giới...

Sáng nhiều quá cho thanh-âm vời-vợi,

Thơm dường bao cho miệng lưỡi không khen.

Hởi sư-ù thần Thiên-chúa Gabriel,

Khi người tới truyền tin cho Thánh-nữ

Người có nghe xôn-xao muôn tinh-tú?

Người có nghe náo-động cả muôn trời?

Người có nghe thơ mầu-nhiệm ra đời.

Để ca-tụng-bằng hoa hương sáng- loáng;

Bằng tràng hạt, bằng Sao-mai chiếu rạng;

Một đêm xuân là rất đỗi anh-linh?

Đây rồi! đây rồi! Chuỗi ngọc vàng kinh,

Thơ cầu nguyện là thơ quân-tử ý.

Trượng-phu lời và và tông-đồ triết-lý,

Là Nguồn Trăng yêu mến Nữ-đồng-trinh,

Là Nguồn Đau chầu lụy Nữ-đồng-trinh,

Cho tôi thắp hai hàng cây bạch lạp,

Khói nghiêm-trang sẽ dâng lên tràn ngập

Cả hàn-giang, cả màu sắc thiên không,

Lút trí khôn và ám ảnh hương lòng

Cho sốt-sắng, cho đê mê nguyện uớc...

Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn phước,

Cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng rằm,

Thơ trong trắng như một khối băng tâm,

Luôn luôn reo trong hồn, trong mạch máu;

Cho vỡ-lỡ cả muôn ngàn tinh đẩu,

Cho đê mê âm nhạc và thanh-hương,

Chim bay tên ngọc, đá biết tuổi vàng,

Lòng vua chúa cũng như lòng lê thứ.

Sẽ ngây-ngất bởi chưng thơ đầy ứ

Nguồn thiêng-liêng yêu chuộng Mẹ Sầu Bi.

Phượng-Trì! Phượng-Trì! Phượng-Trì!

Phượng-Trì!

Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu,

Hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu.

Trên triều-thiên ngời chói vạn hào-quang?

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002