Đại Chúng số 92 - Mừng Xuân Nhâm Ngọ 2002

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


SỚ TÁO QUÂN

Tú Lắc

Muôn tâu Thượng Đế

Thần Táo Ma Ri (1)

Vốn dân Trung Kỳ

Quảng Nam hay cãi

Tính tình khẳng khái

Ăn thật nói ngay

Những điều đặt bày

Táo thần rất ghét

Nay nhân dịp Tết

Nhâm Ngọ tân xuân

Thần xin tố trần

Tình hình dưới thế

Hiện nay kinh tế

Của xứ Hoa Kỳ

Suốt mấy tháng nay

Có chiều đi xuống

Do bởi ảnh hưởng

Khủng bố gây ra

Sập hai tòa nhà

Tại thành Nữu Ước

Thần xin sơ lược

Tóm tắc sau đây

Đánh cướp máy bay

Bin La Den chủ xướng

Chúng nó nhắm hướng

"Oát Trét Xinh Tơ (2)

Với Ngũ Giác Đài

Đâm nhào khủng bố

Làm chết vô số

Nhân mạng hàng ngàn

Dân chúng kinh hoàng

Thật là man rợ

Hành động khủng bố

Manh mối pheng dần

Ấp Ga nít tân (3)

Bắt Bin La Den đền tội

Đạn bay bom dội

Bất kể đêm ngày

Đánh cả mùa chay

Không ngưng không nghỉ

Không riêng chi Mỹ

Đánh Ấp Nít Tân

Nhật, Đức, Pháp, Anh

Cũng đều góp sức

Vừa rồi tin tức

Nhận được cho hay

Kabul vào tay

Bắc quân kiểm soát

Nhưng cuộc chinh phạt

Chưa chấm dứt đâu

Thần nghĩ còn lâu

Mới mong ổn định

Mỹ đang suy tính

Lợi hại thế nào

Chưa biết ra sao

Bây giờ chưa chắc

Bin Đinh chưa bắt (4)

Còn trốn trong hang

Chiến sự vẫn đang

Ngày đêm tiếp diễn

Nếu có biến chuyển

Thần sẽ tục tâu

Thần xin cúi đầu

Tuân theo ngọc chỉ

Hiện nay tại Mỹ

Lại có bệnh than

Gây nên bàng hoàng

Gọi là "En Trac" (5)

Nghe nói Iraq

Có dính dáng vào

Có dính dáng vào

Chưa biết ra sao

Còn trong nghi vấn

Vẫn trong thù hận

Do Thái, Lết Tinh (6)

Hết bom lại mìn

Giết nhau xoành xoạch

Tuy có kế hoạch

Bàn thảo hòa bình

Nhưng ngòi chiến tranh

Vẫn âm ỉ cháy

Xương rơi máu chảy

Vẫn cứ kéo dài

Chiến cuộc dằng dai

Biết bao giờ dứt ?

Thần xin thú thực

Chuyện dưới thế gian

Hằng trăm hằng ngàn

Kể sao hết được

Thần chỉ sơ lược

Chuyện đó chuyện đây

Chuyện đông chuyện tây

Đầu Ngô mình Sở

Trời làm mưa gió

Lụt lội bão dông

Nơi ngập ruộng đồng

Nơi trôi nhà cửa

Không nơi nương tựa

Chiếu đất màn trời

Nói không hết lời

Thiên tai thủy họa

Chiếc tàu đánh cá

Của Nhật năm rồi

Thả lưới ngoài khơi

Bị tàu của Mỹ

Do vì sơ ý

Dưới biển trồi lên

Đụng tàu bên trên

Gây nên tai nạn

Khiến cho Nhật Bản

Trách ngược trách xuôi

Nhưng chuyện đã rồi

Dĩ hòa vi quí

Thật là phi lý

Giới chức Taliban

Cuồng tín ương gàn

Ra tay đập phá

Các tượng quí giá

Trước mấy ngàn năm

Thế giới bàng hoàng

Tiếc ngơ tiếc ngẩn!

Trách A Phú Hãn

Chẳng biết bảo tồn

Di sản cha ông

Ngàn xưa để lại.

Tàu, Nga lo ngại

Bởi phía Hoa Kỳ

Thời gian gần đây

Quyết làm lá chắn

Ngăn ngừa phi đạn

Hỏa tiễn tầm xa

Có thể xảy ra

Nhắm vào Mỹ quốc

Công việc các nước

Cường quốc với nhau

Quả thật đau đầu

Ai mà biết ý.

Lĩnh vực chính trị

Các chính trị gia

Trong năm vừa qua

Ngất ngư gần chết

Tổng thống "Hoa Hít"(7)

Của xứ Nam Dương

Bị dân xuống đường

Quốc hội truất phế

Hất xuống khỏi ghế

Bởi tội tham lam

Tổng Phi Luật Tân

"Ết Đa" tên gọi (8)

Cũng can vào tội

Tham nhũng lu bù

Nên bị vào tù

Nằm chơi nghỉ mệt

Mi lo sô vic

Của xứ Nam Tư

Bị truy ra tòa

Vì gây tội ác

Quả thật đúng chóc

Câu nói người xưa:

"Vi quan nhất thời

Vi dân vạn đại"

Táo kia, ta hỏi:

Câu chuyện cộng đồng

Sao ngươi lại không

Ghi vào sớ tấu ?

Muôn tâu chuyện nhỏ

Báo miệng là xong

Khỏi phải dài dòng

Ghi vào sớ tấu

Người Việt của Táo

Ở Bắc Cali

Năm rồi "phát huy"

Hai ban đại diện!!!

"Đa đa ích thiện"

Phục vụ đồng bào

Chắc tới năm sau

Thêm vài Ban nữa

Vui nhà vui cửa

Đoàn kết bằng mồm

Sớm mai đầu hôm

Chia ba xẻ bảy

Sự thật là vậy

Nói ra mếch lòng

Các bà các ông

Trong ban đại diện

Xưa nay lỗ miệng

Các vị nhà quan

Người miệng có gang

Người mồm có thép

Thần xin chịu lép

Chẳng dám động vào

Nhở có làm sao

Lại mang lấy tiếng...

Chi bằng im miệng

"Thủ khẩu như bình"

Cái mửng làm thinh

Ấy là thượng sách.

Tài tình số dách

Cái xứ "Ma Lên"

Báo ở một bên

Gần nhà mụ "Ác"

Xin tiền xin bạc

Cứu giúp đồng bào

Lỡ ngủ quên giao

Bị mang tiếng "lát".

Ác, Ác, Ác, Ác

Thần chẳng lạm bàn

Khải tấu Thượng Hoàng

Ngọn nguồn cấp bách

Cũng là thượng sách

Sau đây thần mách

Những chuyện bên nhà

Suốt trong năm qua

Có nhiều khía cạnh

Ông Nông Đức Mạnh

Lên Tổng bí thư

Mọi việc vẫn như

"Vũ y như cẩn"

Cao nguyên tức giận

Mất đất làm ăn

Nên một số dân

Đứng lên chống đối

Chính quyền qui tội

Đàn áp thẳng thừng

Chẳng kể oan ưng

Cho đi tù ráo

Tự do tôn giáo

Cha Lý hô hào

Nhưng chẳng đến đâu

Mười lăm năm án!

Nhưng trăng vẫn sáng

Rờ rỡ Nguyệt Biều

Còn nữa, còn nhiều

Nhưng thôi, xì tóp

Hăm ba tháng Chạp

Tết nhất gần kề

Cho Táo trở về

Ghé qua tòa soạn

Trước là thăm bạn

Sau kiếm ít tiền

Để tiên nó múa.

Nhiên hậu tắm rửa

Để đón tân xuân

Ủi áo ủi quần

Cho bà Táo chúa

Vì năm con ngựa

Phải bảnh phải bao

Cho hợp vài câu

"Cái đồ đĩ ngựa".

Còn một chuyện nữa

Táo chửa tâu trình

Lên lượng Thánh minh

Nhờ ngài lưu ý

Xin ngài truyền chỉ

Sai phái Thiên Lôi

Mang búa nhà trời

Theo thần xuống thế

Đánh cho một mẻ

Chết sạch sành sanh

Mấy tay... thi ranh

Ấm a ấm ớ

Làm thơ quá dở

Đọc mãi không vô

Bởi các tay mơ

Tiếm xưng "Thi sỡi"

Bọn họ "hồ hỡi"

Ra mắt ra tai

Cứ ra dài dài

Nên đui cả mắt

Thần xin tóm tắt

Phủ phục dưới thềm

Nhâm Ngọ tân niên

Ngọc Hoàng vạn tuế

Vạn vạn tuế...

Ngày 23 tháng Chạp

Năm Con Rắn... sắp về vườn

Tú Lắc Sao Lục

 1. Maryland. 2. World Trade Center. 3. Afganistan. 4.Bin Laden. 5. Anthrax 6. Palestine. 7.Wahit. 8. Estrada.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002