Đại Chúng số 92 - Mừng Xuân Nhâm Ngọ 2002

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


Táo Quân Tân Tị

Hải Bằng.HDB

Năm 2000, năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ III, một Đại Hội Táo Quân đã được tổ chức tại Arizona, Hoa Kỳ, nhằm tổng kết 50-năm tình hình nhân loại.  Kết thúc đại hội, Ngọc Hoàng Thượng Đế phán truyền chỉ thị tu chỉnh các bản Táo Trình Thường Niên sao cho ngắn gọn, đi ngay vào đề tài, nêu chứng minh, cho ý kiến, rồi tổng kết; tránh nói cà-kê-dê-ngỗng.  Ngọc Hoàng đại để phán: kể từ nay, trong thiên niên kỷ mới, Hạ Giớiù phải đổi mới, sắp xếp lại tư duy sinh tồn cho phù hợp với cuộc sống cao kỹ tại trần gian đang sẵn sàng đi vào kỷ nguyên của tự khiển (cybernetics).  Muốn thế phải thay đổi toàn diện trong mọi lãnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế, chính trị, văn học, và nghệ thuật, v.v... do kết quả của cuộc cách mạng kỹ thật điện toán tối tân.  Nhân loại sẽ có nhiều thì giờ rảnh rỗi hơn để giải trí và tìm đến với nhau thân thiết hơn; Đó là bước đầu của cho việc xây dựng Thiên Đường Hạ Giới.

Ngọc Hoàng Phán

Kể từ năm nay [2002]

Kỳ thị chấm dứt

Sứ mạng còn dài

Nhân loại đổi thay

Đảng nhứt triệt bỏ

Chông gai còn trải

Không còn như trước

Tiêu trừ khủng bố

Cần phải tiến tới

Năm châu: trăm nước

Bảo hộ thiên nhiên

Hoa Kỳ Chiến Mới

Kết ước một nhà

Hóa giải ô nhiễm

Tiến tới tận nơi

Thành đại quốc gia

Thú hiếm bảo sanh

Đào bơi tận gốc

Là Đại Hiệp Quốc

Phát triển cây xanh

Đánh rốc tới ngọn

Tự do tư tưởng

Điều hành dinh dưỡng

Từng bọn, từng ổ

Tự do tín ngưỡng

Lý giải cầu tượng

Từng chỗ: chẳng nương

Tâm hướng phát xạ

Đo lường không gian

Quỷ Vương phải chết

Kinh tế chan hòa

Dựng giàn Nhân Sử

Mới hết điêu linh

Giao lưu kiến thức

Tự thuở sơ khai

Nhân loại thanh bình

Thiên Đình Cảnh Cáo!

TÁO TÂN TỊ TẤU TRÌNH

Thần là Táo Việt

Khẩn thiết trình tâu

Việt Cộng mưu cầu

Buôn dân, bán nước

Quần đảo tiến trước

Biên ải dâng sau

Triều cống Mao Tầu

Còn đâu quốc thể!

Lại còn khinh dễ

Dư luận trong ngoài

Ra oai tiêu diệt

Hào kiệt đấu tranh

Tư tưởng quốc doanh

Nhân quyền: quốc quỵ

Tham nhũng: quốc huy

Ngu si: quốc túy

Quỵ lụy: quốc hồn

Khủng bố: quốc tôn

Bán trôn: quốc mại

Cứu trợ: quốc xài

Trần ai thống khổ!

*

Thần xin Nhâm Ngọ

Cất vó Ngựa Thần

Toàn dân dấn thân

Dẹp loài quỷ dữ

Bách Việt tứ xứ

Nhất loạt đứng lên

Trước Hiệp Quốc Liên

Bãi quyền Đảng Cộng

Thu hồi địa cống

Huy động dân quyền

Rồng Tiên tụ hội

Lạc Việt quang vinh

Thần bạch khải trình

Thần Minh bảo chứng!

 

 

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002