Đại Chúng số 95 - Ngày 1 tháng 4 năm 2002

Duramax

ỦY BAN QUỐC TẾ TỰ DO TÔN GIÁO CHO VIỆT NAM
INTERNATIONAL COMMITTEE FOR RELIGIOUS FREEDOM IN VIETNAM


14701 Crenshaw Dr., Centreville, VA 20120
1-888-999-1305 - Fax : 1-866-324-8375
Email: ICRFV@cs.com; ICRFV@tudotgvn.org
Trang lưới toàn cầu (Website): http://tudotgvn.org

THÔNG BÁO

(Về Sự Khác Biệt Giữa Hai Tổ Chức)

LM. Nguyễn Hữu Lễ,
Giám Đốc Điều Hành
Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam

Kính gởi:

Quý vị Lãnh Đạo các Tôn Giáo, các Cộng Đồng, Đoàn Thể, Cơ Quan Truyền Thông và toàn thể quý Đồng Hương,

Trong thời gian gần đây đã có sự lầm lẫn giữa hai tổ chức hoàn toàn khác biệt nhau có tên dưới đây:

1- Tổ chức của chúng tôi là Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (UBQT/TDTG/VN), tên tiếng Anh: International Committee for Religious Freedom in Vietnam (viết tắt: ICRFV). Tôi là LM Nguyễn Hữu Lễ hiện giữ Giám Đốc Điều Hành của Ủy Ban này. Hội Đồng Quản Trị gồm có quý Ông Phạm Ngọc Cửu, Phật Giáo (Orlando, FL), Ông Nguyễn Thừa Long, Cao Đài (New Orleans, LA), Ông Nguyễn Tấn Đức, Phật Giáo Hòa Hảo (Attlanta, Georgia), BS Đỗ Văn Hội, Công Giáo (Orlando, Florida), Bà Nguyễn Hồng Liên, Phật Giáo (New York, New York), BS Trương Hữu Độ, Phật Giáo (Calgary, Canada). Uûy Ban này được thành lập vào cuối năm 2000, giấy phép tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Logo của Uûy Ban ở trên đầu thông báo này.

2- Một tổ chức khác có tên Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo / Việt Nam (viết tắt CRFV), do bà Ngô Thị Hiền làm chủ tịch và một số thành viên khác trong Hội Đồng Quản Trị trong đó có TS. Nguyễn Đình Thắng, Ô. Ngô Ngọc Hùng.... Logo của tổ chức này là hình 3 người nối vòng tay với nhau.

Cách đây vài năm, tôi và Thượng Toạ Thích Vân Đàm hợp tác trong Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo / Việt Nam với Bà Ngô Thị Hiền và Ông Nguyễn Đình Thắng, nhưng đến gần cuối năm 2000 tôi không còn ở trong Uûy Ban này nữa. Trước đó hai tháng, Thượng Tọa Thích Vân Đàm cũng đã rút khỏi Ủy Ban này.

Vậy tôi xin trân trọng thông báo cùng toàn thể quý vị và quý đồng hương để tránh sự ngộ nhận có thể xảy ra.

Trân trọng

Tân Tây Lan, ngày 20 tháng 3 năm 2002.
TM Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam

Giám Đốc Điều Hành
LM Nguyễn Hữu Lễ

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002