Đại Chúng số 96 - Ngày 16 tháng 4 năm 2002

Duramax

MỘT NGÀN LẺ MỘT CHUYỆN NHỚ QUÊN

Mộng Tuyền Nữ Sĩ

Ông Đỗ Phú Nhiễu Bolsa Orange County CẠ Xin bà vui lòng giải nghĩa hộ cho hai câu sau đây: a. Cái cướp nào mà không phải là cướp? b. Cái triết "Vô hữu nhị pháp" là gì?

+ Câu a: Câu này có nghĩa: Nếu đi cướp tiền bạc của cải của thiên hạ thì bị em là kẻ trộm; nhưng nếu đi cướp nước người thì là ông vua.

Câu b: Cái triết “Vô hữu nhị pháp”được ghi trong Kim Cương cho rằng trước hay sau cũng chỉ có một nguyên lý. Đó là "Tâm pháp nhất như". Trong Kim Cương có câu: Hà nhơn vấn?" Như hà thị Phật? Như hà thị Pháp? Như hà thị Thiền? Sư vấn: Vô thượng Pháp vương tại thân vi Phật, tại khẩu vi Pháp, tại tâm vi Thiền. Tuy tại tam ban kỳ qui tắc nhất. Dụ như tam giang chi thủy, tuy xứ lập danh, danh tuy bất đồng thủy tính vô dị”. Có nghĩa: Có người hỏi Ngài:Thế nào gọi là Phật? Thế nào gọi là Pháp? Thế nào gọi là Thiền? Thiền sư đáp: Đức Vô Thượng pháp vương ở trong thân mình ấy đó là Phật, lời nói ra miệng chính là Pháp, còn ở tại tâm mình ấy đó là Thiền. Ví như nước trên ba dòng sông , chảy qua mỗi nơi mang một tên khác. Tuy tên gọi không giống như nhau nhưng nó lại đồng một tính nước."

Bà Linh Quang Thiện Virginia (qua ông Huỳnh văn Cao) Bà cụ có nhớ bài "Bà Lang Khóc Chồng" cũng như bài "Hang Cắc Cớ" của Hồ Xuân Hương không? Xin bà cụ nhắc hộ.

+Hai bài đó như sau:

Bà Lang Khóc Chồng

Văng vẳng tai nghe tiếng khóc gì

Thương chồng nên nỗi khóc tì ti

Ngọt bùi tiếp nhớ mùi cam thảo

Cay đắng chàng ơi vị quế chi

Thạch nhũ trần bì sao để lại

Qui thân liên nhục tẩm mang đi

Dao cầu thiếp biết trao ai nhỉ

Sinh ký chàng ôi tử tắc quy.

Hang Cắc Cớ

Trời đất sinh ra đá một chòm

Nứt làm hai mảnh hỏm hòm hom

Kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoẻn

Luồng gió thông reo vỗ phập phòm

Giọt nước hữu tình rơi bõm bõm

Con đường vô ngạn tối om om

Khen ai dẽo đá tài xuyên tác

Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm.

Cháu Đỗ Lệ Chi Monterey Park: Lúc còn ở quê nhà, cháu có thuộc một số ca dao, nhất là các vần ca dao các góa phụ còn trẻ phải bước thêm bước nữa. Có cụ có nhớ bài nào nhắc hộ cho cháu. Kính cẩn cám ơn.

+ Có nhiều. Xin ghi một vài vần gửi cháu đọc cho vui:

Con ơi! ở lại với bà

Mẹ đi làm mắm tháng ba mẹ về.

Mẹ về có mắm con ăn

Có khô con nướng, có em con bồng.

Cái gốc tre già đẻ ra cái mõ

Mẹ đi lấy chồng mẹ bỏ con ư?

Lấy chồng chưa được nửa niên

Trời làm cơ đoạn chồng liền chết đi!

Tay bồng con miệng khóc rù rì

Tay gạt nước mắt, tay thì thắp nhang.

T"i sắm cho anh chàng cái tiểu hoa chanh

Hai đầu chữ thơ, bốn chung quanh hoa hồi.

Con ơi ở lại với bà

Mẹ đi... âu yếm kiếm vài đứa em

Quả chua mẹ vẫn còn thèm

Mẹ xem lá số có đàn em sau này.

Cô Lan Mt.Pleasant San Jose: Bà cụ có nhớ bài Trâu Kể Công trong Lục Súc Tranh Công không? Nếu được bà cụ giúp cho. Xin kính cẩn cám ơn.

+ Trâu mỏi mệt trâu liền năn nỉ

Một mình trâu kể nỗi gian nan:

"Lóng canh gà vừa mới gáy tan

Chủ đã gọi thằng chăn vội vã

Dạy rằng: đuổi trâu ra thảo dã

Cho nó ăn ba miếng đỡ lòng.

Chưa bao lâu thoát đã rạng đông

Vừa đến bữa cày bừa bua việc.

Trước cổ đã mang hai cái niệt

Sau đuổi thêm kéo một cái cày.

Trên lưng ruồi bu, dưới chân đỉa cắn,

Trâu mệt đà thở dài thở vắn,

Người còn hầm hét mắng ngược mắng xuôi,

Liệu vừa đứng bóng mới thôi,

Đói hòa mệt, bước khôn dời bước.

Ai thong thả trâu nào ben được?

Trâu nhọc nhằn ai dễ thế cho?

Cày ruộng sâu ruộng cạn cho no,

lại vườn đậu vườn mè khiến trở.

Làm không kịp thở,

Ăn chẳng kịp nhai.

Tắm mưa trải gió chi nài!

Đạp tuyết dày sương bao sá!

Có trâu, sẵn tằm tơ, lúa má;

Không trâu, không hoa quả, đậu, mè.

Lúa gặt cắt lên, đã có trâu xe,

Lúc chất trữ lại, để dành trâu đạp.

Từ tháng giêng cho đến tháng chạp

Kế xuân hè nhẵn đến thu đông.

Việc cày bừa công vụ vừa xong,

Lại xe gỗ dầm công liên khói

Bất luận xe rào, xe củi,

Nhẵn đến loài phân bổi tranh tre.

Hễ bao nhiêu nhất thiết của chi,

Thì đã phú mặc trâu chuyên chở,

Bao quản núi non hiểm trở,

Chi nài khe suối dầm dề...

Mộng Tuyền

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002