Đại Chúng số 98 - Ngày 15 tháng 5 năm 2002

Duramax

MỘT NGÀN LẺ MỘT CHUYỆN NHỚ QUÊN

Mộng Tuyền Nữ Sĩ

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc (Qua Tòa Soạn) : Tôi còn nhớ bà Tống Mỹ Linh là phu nhân của Tổng Thống Tưởng Giới Thạch, còn người chị hay em nữa tên là Tống Khánh Linh. Có điều là tôi không biết trong hai bà, bà nào là chị. Nếu nữ sĩ nhớ xin nhắc hộ. Cám ơn.

* Bà Tống Mỹ Linh phu nhân của cố TT Tưởng Giới Thạch là em của bà Tống Khánh Linh, phu nhân của Bác sĩ Tôn Trung Sơn người lãnh đạo cuộc Cách Mạng Tân Hợi (1911) thành công, lật đổ triều đình nhà Mãn Thanh, sáng lập ra Trung Hoa Dân Quốc. Ngoài ra hai bà còn một người em gái út nữa, tức bà Tống Hạc Linh. Tưởng cũng nên biết họ Tống là một trong bốn Đại Gia Tộc của Trung Hoa lúc bấy giờ.

Ông Vương Hồng Đạt Orange County: Trong Kinh Thi nơi Thiên Hành Lộ tam chương có mấy câu, tôi còn nhớ như:

Yếm ấp hành lộ

Khởi bất túc dạ?

Vi hành đa lộ.

Tiếp đó là các bài "Thùy vị tước vô giốc", Thùy vị thử vô ngông", bà cụ có nhớ không? Xin nhắc hộ. Thành kính cảm ơn.

* Ba câu trên có nghĩa: "Đường đi ướt đầm, ta há lại chẳng biết sáng tối phải đi trên ấy ư? Chỉ ngại vì đường ướt át thôi.

Nhà thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu đã dịch như sau:

Đường đi giọt nước đầm đìa

Rằng đường nhiều nước sớm khuya ngại ngùng.

Còn các bài kia xin ghi để ông nhớ lại:

Thùy vị tước vô giốc,

Hà dĩ xuyên ngã ốc?

Thùy vị nhữ vô cốc?

Hà dĩ tốc ngã ngục.

Thất gia bất túc.

Có nghĩa: Ai dám bảo rằng con chim sẻ không có miệng? (Nếu không có miệng) làm sao cắn thủng được nhà ta? Ai dám bảo rằng chàng chưa có lễ hỏi vợ chồng, thì lại bức ta phải đến tụng đình? Tuy bức được ta đến tụng đình, thì cũng chưa thể lấy được ta.

Bài thơ này được cụ Tản Đà dịch ra bằng thơ như sau:

Con sẻ kia,

Ai bảo sừng không có?

Mái nhà đó,

Láy gì làm thủng ra?

Mình với ta,

Ai bảo không cheo cưới.

Gì làm cớ,

Đem ta đến ngục đình...

Cưới cheo chẳng đủ cho mình lấy ta.

Bài thơ thứ ba như sau:

Thùy vị thử vô ngông,

Hà dĩ xuyên ngã dung?

Thùy vị nhữ vô công?

Hà dĩ tốc ngã tụng?

Tuy tốc ngã tụng,

Diệc bất nhữ tùng.

Có nghĩa:"Ai dám bảo rằng con chuột kia không có răng? (Nếu nó không có răng) sao nó lại làm thủng được tường ta? Ai dám bảo rằng chàng chưa có lễ hỏi vợ chồng, sao lại đưa được ta đến tụng đình? Tuy có đưa được ta đến tụng, thì há dễ đã lấy được ta?

Cụ Tản Đà dịch:

Con chuột kia,

Ai bảo nanh không có.

Bức tường đó,

Lấy gì làm thủng ra.

Mình với ta,

Ai bảo không cheo cưới.

Gì làm cớ?

Đem ta đến tụng đình,

Thời ta cũng chẳng theo mình lấy nhau.

Bà Ưng Hòa Orange County: Trong truyện Kiều có câu:

"Hữu tình ta lại gặp ta

Chớ nài u hiển mới là chị em!"

Và câu:

"Hài văn lần lược dặm xanh

Một vùng như thể cây quỳnh, cành dao."

Vậy từ "u hiển" cũng như "cây quỳnh cành dao" là nghĩa làm sao? Bà cụ giải thích hộ.

* "U" là tối tăm, chỉ về cõi Âm. "Hiển" là rõ ràng, chỉ về đời sống ở nhân gian.

"Cây quỳnh, cành dao" lấy ra ý nghĩa từ điển cố như sau: “Vương diễn như quỳnh lâm giao thụ". Có nghĩa người Vương Diễn đẹp như cây ngọc giao ở trong rừng quỳnh. Người đã đẹp mà còn ẩn hiện trong rừng quỳnh nữa, thử hỏi còn cảnh gì đẹp hơn!

Cháu Hồ Văn Kỳ Ngọc Reseda: Bà cụ có biết câu chuyện Từ Huệ đời Đường nhờ một bài thơ mà được nhà vua tha thứ. Bài thơ đó cháu quên rồi, bà cụ nếu nhớ xin nhắc hộ. Kính cẩn cám ơn.

* Từ Huệ tám tuổi đã biết làm thơ. Nhà vua nghe được bèn triệu vào làm Tài Nhân trong cung. Một hôm nhà vua vời nàng lại để cùng mình ngâm thơ xướng họa, nàng không chịu đến, nhà vua tỏ vẻ giận dữ. Nghe tin vua giận, Từ Huệ bèn làm ngay bài thơ dâng lên. Đọc xong nhà vua liền tha thứ. Bài thơ đó như sau:

Triêu lai lâm kính đài

Trang bãi độc bồi hồi.

Thiên kim mãi nhất tiếu,

Nhất triệu khởi năng lai.

Có nghĩa: Buổi sáng đến chốn đài gương, trang điểm xong một mình bồi hồi. Ngàn vàng mua được nụ cười, há chỉ một lần vời đã lại ngay sao?

Cháu Hoàng Bá Duy Westminster: Bà cụ có nhớ bài ca dao nói về anh chàng nhà nghèo đi cưới vợ mà trong lưng chỉ có mỗi hai đồng nhưng vẫn rượu, trà, thức ăn đầy đủ để đãi khách khứa trong buổi tiệc cưới không? Nếu được xin bà cụ nhắc nhở hộ. Cám ơn thật nhiều!

* Có thể bài đó như sau:

Nhà anh đã khó lại khăn

Chỉ vài đồng bạc để dành cưới em.

Ba hào anh để mua nem

Đãi anh em bạn chị em xa gần.

Đồn đây kết nghĩa Châu Trần

Từ Nam chí Bắc đồn mình lấy ta.

Ba hào anh để mua gà

Bảy xu mua vỏ, hào ba mua trầu.

Năm xu anh để mua cau

Hào rưỡi mua chén chè tàu uống chơi.

Một hào đong rượu thổi xôi

Năm xu mua rượu cùng ngồi say sưa.

Anh về anh tính cũng vừa

Cưới em đồng bạc còn vừa mười xu.

Tiền xe tiền pháo lu bù

Hết chín hào chín một xu hãy còn

Để dành làm vốn cho con

Mua gà bán lải vốn còn một xu.

Cháu Bùi Văn Phú Orange County: Cháu nghe nói linh địa La Vang ở Việt Nam là nơi Đức Mẹ hiện lên. Vậy La Vang ở đâu và Đức Mẹ hiện ra năm nào? Bà cụ nhớ xin chỉ giáo. Kính cẩn biết ơn.

* La Vang trước có tên là Lá Vằng. Địa phương này nằm bên trong sâu của dảy núi về xứ Linh Cát thuộc tỉnh Quảng Trị. Đức Mẹ hiện ra nơi đây vào năm 1798, tức hơn hai thế kỷ tính đến năm này.

Mộng Tuyền

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002