Đại Chúng số 140 - ngày 15 tháng 8 năm 2004


Vài nhân xét vê phan úng cua các ông: Vinh, Cân, và Khánh..nhân chuyên ông Ky vê nuóc


Vu kiên báo Dai Chúng-cua uy ban tôn giáo cho VN, dài phát thanh TNHN, và chi em bà Ngô thi Hiên

Nhu’ng mãnh dò’i dang dõ: Quãng Tri-Thành phô’ buô`n hiu

Tù’ chu’ Nôm dê’n chu’ quóc ngu’ (2)

VỤ KIỆN BÁO ĐẠI CHÚNG

CỦA ỦY BAN TỰ DO TÔN GIÁO CHO VIỆT NAM, ĐÀI PHÁT THANH TIẾNG NÓI VIỆT NAM HẢI NGOẠI VÀ CHỊ EM BÀ NGÔ THỊ HIỀN, NGÔ NGỌC HÙNG

 

 Sống trên đất Mỹ có lẽ nhiều người tị nạn trong chúng ta thường có dịp nghe đến tổ chức tự xưng Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam của bà Ngô Thị Hiền và ông TS. Nguyễn Đình Thắng và đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam Hải Ngoại của ông Ngô Ngọc Hùng và bà Ngô Thị Hiền, tên của hai tổ chức bất vụ lợi inh ỏi nhất của người Việt tị nạn ở miền đông bắc Hoa-kỳ và đây cũng là hai tổ chức thường hay hăm dọa hoặc kiện những người nào dám nói lên sự thực về những hành vi lấp léo, thiếu thành thật của họ.

     Nếu quí thính giả và quí đồng hương ngày đêm đã nghe chị em bà Ngô Thị Hiền và  Ngô Ngọc Hùng, đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại và Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam thường rêu rao trên luồng sóng của đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, ngược ngạo, khoe khoang kiện báo Đại Chúng, và ông Hoài Thanh ra tòa vì đã viết những loạt bài vạch trần những hành vi lấp léo, mờ ám, che đậy sự thật về số tiền đồng bào đóng góp để giúp các nạn nhân thiên tai bão lụt Miền Trung năm 1999 và Miền Tây Việt Nam năm 2000.

     Trắng, đen đã rõ qua hai lần xét xử tại tòa án The Circuit Court of Montgomery County, Maryland và tòa Phá án  (The Court Of Special Appeals Of Maryland) Thuộc Tiểu Bang Maryland, là Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam, Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, bà Ngô Thị Hiền, ông Ngô Ngọc Hùng, đã sai trái, ém nhẹm và xử dụng số tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt một cách trái phép mà cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại  cũng như quần chúng đã giao phó.

     Vân Nam không không muốn viết lại những gì mà quí vị đã biết tường tận đến nhàm tai về vấn nạn tệ hại của những người như chị em bà Ngô Thị Hiền và Ngô Ngọc Hùng, mà chỉ xin được tóm lược sơ qua vụ kiện quấy phá báo Đại Chúng của chị em bà để quí thính giả của đài phát thanh tiếng nói Việt Nam Hải Ngoại cùng quí đồng hương để rộng đường tìm hiểu sự thật, xin được tóm lược như sau:

     Ngày 30 tháng 8 năm 2001, bà Ngô Thị Hiền, ông Ngô Ngọc Hùng, Đài tiếng nói Việt Nam Hải Ngoại, và Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam đệ đơn kiện báo Đại-Chúng, ông Hoài Thanh, và Vân Nam (Hoài Thanh) (vụ kiện mang số: 224653V) về tội Vu Khống, Mạ lỵ với 4 tội danh trước tòa án The Circuit Of Montgomery County thuộc tiểu bang Maryland. Trước tòa án luật sư Nguyễn Hồng Thái đại diện cho nguyên đơn Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng, đài phát thanh TNVNHN, Ủy Ban Tự Do TGCVN tổ cáo báo Đại Chúng và ông Hoài Thanh (Vân Nam) với những tội danh như sau:

     (1)   Vu khống nguyên đơn Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng lợi dụng chức vụ của CRFV (ủy ban tự do TGCVN), VPR (đài phát thanh TNVNHN) , gian lận  $80,000 của quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt.

     (2)   Vu không nguyên đơn Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng dùng danh nghĩa đài tiếng nói VNHN (VPR). gian lận $400,000  tiền bán radio

     (3)   Vu không nguyên đơn Ngô thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng dùng đài tiếng nói VNHN (VPR) khích động quần chúng làm tổn thương nhân mạng đối với những ai có ý định tố cáo sự hoạt động bất hợp pháp của đài tiếng nói VNHN (VPR).

     (4)   Vu khống nguyên đơn Ngô Thị Hiền và Ngô Ngọc Hùng dùng đài phát thanh tiếng nói VNHN , phỏng vấn cha Nguyễn Văn Lý giả, trong nổ lực làm sáng tỏ số tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt ở Việt Nam.

    Ngày 24 tháng 9 năm 2003, tòa án The Circuit Court Of Montgomery County mở phiên tòa xét xử vụ kiện mang số: 224653V do chánh án Patrick Woodward ngồi ghế thẩm phán. Qua phiên xử nầy, tòa bác bỏ mọi cáo buộc của nguyên đơn và tuyên bố cho báo Đại Chúng và ông Hoài Thanh thắng Kiện .

     Một tuần lễ sau chị em bà Ngô Thị Hiền và Ngô ngọc Hùng lên đài phát thanh tiếng nói VNHN, để thanh minh với thính giả của đài và bọn cò mồi, chỉ trích chánh án Patrick Edwood đã không công bằng qua phiên xử nói trên, bà Hiền tuyến bố chống án lên tòa cao hơn.

     Ngày 23 tháng 10, năm 2003, chị em bà Ngô Thị Hiền và Ngô Ngọc Hùng, ủy ban tự do Tôn Giáo Cho VN  (CRFV), đài phát thanh TNVNHN (VPR) đệ đơn chống án, theo lời của bà Ngô Thị Hiền, đây là tòa cao hơn, sẽ phân xử công minh và chắc chắn chị em bà Hiền và ông Hùng sẽ thắng.

     Ngày 15 tháng 4 năm 2004, tòa phá án (The Court Of Special Appeals Of Maryland) mở phiên xử để nghe hai phía luật sư của nguyên đơn và bị cáo tranh cãi và trưng bày chứng cớ cùngø tài liệu liên quan đến những bài viết trên báo Đại Chúng của Vân Nam, tố cáo nguyên đơn Ngô Thị Hiền và Ngô Ngọc Hùng, đài tiếng nói VNHN, ủy ban tự do TGCVN, thiếu thành thực đối với số tiền đóng góp cho nạn nhân bão lụt miền trung (năm 1999) và miền tây Việt Nam (năm 2000). Dùng tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt cho các mục đích riêng tư và các mục đích khác, chẳng hạn như dùng tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt để giúp mở trường dạy may, và cho những tổ chức khác, như giúp cho hội nhi đồng, giúp cho các thầy chui, cha chui, v.v...Trước tòa phá án, luật sư bàu chữa cho nguyên đơn Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng, ủy ban tự do TGCVN (CRFV), đài phát thanh tiếng nói VNHN (VPR) đưa ra những tài liệu và các bằng chứng, đã không chứng minh được một điều trung thực đối với vấn đề cứu trợ nạn nhân bão lụt miền trung và miền tây Việt Nam nên tòa phá án chiếu y án của tòa Circuit Court of Montgomery County và phán rằng, tất cả những bài viết của Vân Nam và của báo Đại Chúng từ trước đến nay là chính đáng (và ngay cả bây giờ). (There was no evidence that Hoai or any of appellees knew that any of these underlying facts were not true when the articless were published (or now).

 

CÓ PHẢI THƯỢNG TỌA THÍCH KHÔNG TÁNH ĐÃ NHẬN  $15,800 USD VÀ GỞI THƯ CẢM ƠN BÀ NGỘ THỊ HIỀN KHÔNG?

 

      Ít nhất đã có 2 người mang theo 2 lá thư có chữ ký của thượng tọa Thích Không Tánh và con dấu của chùa Liên Trì về Saigòn gặp thượng tọa để xin xác nhận có thật đây là thư của thượng tọa gởi cho bà Hiền để cảm ơn số tiền $15,800 USD mà bà Hiền đã gởi cho thượng tọa để cứu lụt ? . Lời xác nhận của thượng tọa Thích Không Tánh với cô Kim Huê cư ngụ tại Takoma Park Maryland và thân phụ của luật sư Nguyễn Hồng Thái là “KHÔNG” (Nguyễn Hồng Thái, luật sư bàu chữa cho chị em bà Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam.) Bà Hiền không bao giờ gởi tiền cho thầy để cứu trợ nạn nhân bão lụt, thầy cũng không bao giờ gởi thư cho bà Ngô Thị Hiền chủ tịch Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam để cảm ơn về số tiền 15,800 USD, như thư cảm ơn có chữ ký và con dấu của thượng tọa đề ngày 11 tháng 3 năm 2000 và sau đó viết thư đính chính đề ngày 11 tháng 3 năm 2001 để bổ túc cho sự sơ suất của người đánh máy theo bà Hiền đã giải thích. Xin bà Ngô Thị Hiền, chủ tịch Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam chịu khó giải thích cho đồng bào và quí thính giả của đài phát thanh tiếng nói Việt Nam Hải ngoại biết rõ trắng đen số tiền $15,800 USD đã lọt vào tay ai ? và hai (2) là thư cảm ơn của thượng tọa Thích Không Tánh do ai viết ?. “Nếu quí thính giả của đài phát thanh TNVNHN và quí đồng hương muốn xác nhận những gì Vân Nam viết ra đây, xin đừng ngần ngại viết thư về tòa soạn báo Đại Chúng (đại chỉ P.O. Box 485, Garrete Park, MD 20896) hoặc gởi qua điện thư Email: www.daichung@daichung.com, chúng tôi sẽ chuyển thư của quí vị đến hai nhân chứng để họ trực tiếp trả lời cho quí vị .

 

 

 

            UNREPORTED

 

IN THE COURT OF SPECIAL APPEALS OF MARYLAND

 

No. 1783

 

September Term, 2003

 

 

_________________________________________

 

 

HUNG NGOC NGO,  ET  AL.

 

 

V.

 

DAI CHUNG BIWEEKLY MAGAZINE,  ET  AL.

 

 

_________________________________________

 

 

Sonner,

Eyler,  Deborah  S.,

Karwacki,  Robert  L.

(Ret’d, Specially Assigned),

 

 

JJ.

 

________________________________________

 

Opinion by Eyler,  Deborah  S.,  J.

 

________________________________________

 

Filed:    July  29,  2004

 

 

224653V

 

 

 

This is a defamation case by public figure plaintiffs against media defendants arising out of articles about a matter of public controversy in the Vietnamese community in the metropolitan Washington, D.C. area. The appellants, plaintiffs below, are Vietnamese Public Radio, Inc. (“VPR”), a non-profit company located in Bethesda, Maryland; Hung Ngoc Ngo (“Hung Ngo”), the president of VPR and a board member of CRFV; and Hien Thi Ngo (“Hien Ngo”), the president and chairman of the board of CRFV, and a board member of VPR. The appellees, defendants below, are Dai Chung Biweekly Magazine (“Dai Chung”), a Vietnamese language periodical that is distributed to the Vietnamese community in the Washington, D.C. area and that has offices in Kensington, Maryland; and Hoai Thanh (“Hoai”), the owner and publisher of Dai Chung.

            In the Circuit Court for Montgomery County, the appellants sued the appellees for defamation and intentional interference with prospective advantage. The parties filed cross motions for summary judgment. After a hearing, the circuit court granted summart judgment in favor of the appellees on all claims, and denied the appellants’ motion.

            In this appeal, the appellants pose several questions for review, which can be reduced to one issue: Did the circuit court err in granting summary judgment in favor of the appellees on the defamation claim? For the following reasons, we answer that question “No,” and accordingly shall affirm the judgment of the circuit court.

FACTS AND PROCEEDINGS

            This case stems from a controversy over relief funds that were donated to assist flood victims in Vietnam. The controversy brewed in the Vietnamese community in the Washington, D.C. vicinity for several months, in the first half of 2001.

            Hung Ngo and Hien Ngo are talk-format audio broadcasters on VPR. At around the same time in early 2001, each spoke, seperately, on a VPR radio broadcast, about funds they had raised and donated to flood victims in Vietnam, from 1999 forward. Their remarks were inconsistent with respect to the amount of funds collected and paid out to victims. Listeners called into the radio station about the conflicting remarks, and the controversy began.

            The controversy was the topic of a number articles published in issues of Dai Chung from March to July 2001. On August 30, 2001, in the Circuit Court for Montgomery County, the appellants filed suit against the appellees for defamation and intentional interference with prospective advantage. The appellants alleged that four defamatory statements were made against them in some of the articles published in Dai Chung. The allegedly defamatory statements, and the shorthand references we have designated for them, are:

·         that appellants Hien Ngo and Hung Ngo, using their positions with CRFV and VPR, embezzled about eighty thousand dollars ($80,000) that was raised from public donations for Vietnamese flood relief victims (“flood relief embezzlement statement”);

·         that appellants Hien Ngo and Hung Ngo also embezzled about four hundred thousand dollars ($400,000) from the sales of radios on behalf of VPR (“radio sales embezzlement statement”);

·         that appellant Hung Ngo, through VPR, encouraged and incited people to inflict bodily harm on those who might attempt to expose VPR’s illegal activities (“inciting violence statement”); and

·         that appellant Hien Ngo used VPR to stage a fake radio interview of Father Ly Van Nguyen, in an effort to make it appear that the relief funds collected had reached the floor victims in Vietnam (“fake interview statement”).

Service was delayed for several months. After service was effected on all the appellees, they removed the case to the federal district court for the District of Maryland, on December 14, 2001, and filed an answer in that court. The federal court remanded the case, however, on February 19, 2002. The curcuit court issued a scheduling order on March 14, 2002, assigning the case to a standard track. The appellees then moved to dismiss the complaint or in the alternative for a more definite statement, on March 26, 2002. The appellants opposed the motion and thereafter it was denied.

      Discovery ensued, and within a few months generated conflicts that produced motions for sanctions. On July 25, 2002, the case was moved to track four, for complex litigation. On September 6, 2002, Judge Patrick Woodward was specially assigned to the case and held a scheduling conference. A scheduling order was issued on September 12, 2002.

      Judge Woodward held a status conderence on the case on November 6, 2002. At that point, because so many discovery disputes were pending, Judge Woodward appointed a special master to address and make recommendations about discovery issues.

      On motion filed by the appellants, the court on April 3, 2003 extended the discovery deadline until April 18, 2003.

      On June 5, 2003, the appellees filed a motion for summary judgment, memorandum of law, and 33 supporting exhibits, comprised of the complaint, numberous interrogatory answers by the appellants, and deposition testimony by the appellants. Only parts of four of those exhibits (including the complaint and answer) were included by the appellants in their ten volume record extract filed by the appellants in this Court. Some of the exhibits have been included in an appendix in the appellees’ brief.

      The appellants filed a motion for summary judgment the same day. Their motion was supported by a memorandum of law and 15 exhibits, including excerpts from issues of Dai Chung, excerpts from depositions, an affidavit by Hien Ngo, and pleadings.

      On June 6, 2003, the court issued another scheduling order, docketed four days later, setting the case in for a 13 day trial beginning November 3, 2003, and ending November 20, 2003. The court also scheduled a hearing for the motions for summary judgment on September 24, 2003, and established deadlines of October 13 and 24, 2003, for motions in limine and responses.

      On July 7, 2003, the appellants filed an amended motion for summary judgment, supporting memorandum of law, and 11 exhibits, including affidavits by Hien Ngo and Hung Ngo. The exhibits consist of excerpts from issues of Dai Chung, excerpts from depositions, and pleadings.

      We note at this point that the ten volume record extract was filed without a table of contents. Looking at the record extract alone, it is difficult to discern the nature of most of the documents included in it and it is impossible to tell whether and at what juncture in the proceedings the documents were submitted to the circuit court. On May 3, 2003, nine days before oral argument, the appellants filed a table of contents for the record extract. The table of contents is only 3 ½ pages long and does not contain any detail about most of the documents in the record extract. For example, it gives page numbers for exhibits filed in support of the appellants’ motion for summary judgment but does not identify the documents. It appears that the record extract contains the 11 documents filed as exhibits to the appellants’ amended motion for summary judgment, but not the 15 documents filed in support of their original motion for summary judgment.

      On July 28, 2003, the parties filed oppositions to the motions for summary judgment against them. Thereafter, they submitted additional exhibits, on July 30 and August 4, 2003.

      The court held a hearing on the summary judgment motions on September 24, 2003. At the conclusion of the hearing, the court decided to grant summary judgment in favor of the appellees. We shall discuss the basis for the court’s ruling in our discussion of the issue on appeal.

      The appellants filed a notice of appeal on October 23, 2003. On February 26, 2004, this Court remanded the case for the limited purpose of having the court enter a separate written order documenting its grant of summary judgment in favor of the appellees and denial of summary judgment for the appellants. This court did so on April 15, 2004.

STANDARD OF REVIEW

      A trial court may grant summary judgment when there is no genuine dispute of material fact and the moving party is entitled to judgment as a matter of law. Md. Rule 2-501(e); Sadler v. Dimensions Healthcar Corp., 378 Md. 509, 523-33 (2003); Kurtz v. Erie Ins. Exchange, 157 Md. App. 143, 147 (2004). Those issues both are questions of law. Eng’g Mgmt. Servs., Inc. v. Md. State Highway Admin., 375 Md. 211, 229 (2003). Therefore, on appeal from the grant of summary judgment, this Court reviews the lower court’s decision de novo, for legal correctness. Tyma v. Montgomery County, 369 Md. 497, 504 (2002); Clarence V. Gosnell, Inc. v. Hensley, 156 Md. App. 224, 230 (2004).

      To defeat a motion for summary judgment, the opposing party must present admissible evidence demonstrating a dispute of material fact. Rite Aid Corp. v. Hagley, 374 Md. 665, 684 (2003); Tennant v. Shoppers Food Warehouse Md. Corp., 115 Md. App. 381, 386 (1997). The evidence offered “must be sufficiently detailed and precise to illuminate its nature.” Bagwell v. Peninsula Regional Med. Ctr., 106 Md. App. 470, 489 (1995). “[T]he mere existence of a scintilla of evidence . . . is insufficient to preclude the grant of summary judgment.” Beatty v. Trailmaster Products, Inc., 330 Md. 726, 738-39 (1993). There must be evidence upon which the jury could reasonably find for the party opposing summary judgment. Id. at 739.

DISCUSSION

(a)

      Before discussing the issue raised, we shall review the pertinent law of defamation.

      The elements of the tort of defamation are: (1) the defendant made a defamatory statement to a third person; (2) the statement was false; (3) the defendant was legally at fault for making the statement; and (4) the plaintiff suffered harm as a result of the false statement’s having been made. Gohari v. Darvish, 363 Md. 42, 54 (2001).

      A statement is defamatory when it “’tends to expose a person to public scorn, hatred, contempt, or ridicule, thereby discouraging others in the community from having a good opinion of, or associating with, that person.’” Gohari, supra, 363 Md. at 54 (quoting Rosenburg v. Helinski, 328 Md. 664, 675 (1992)). Whether a statement is capable of a defamatory meaning is a question of law, for the court to decide. Chesapeake Publ’n Corp. v. Williams, 339 Md. 285, 295 (1995); Peroutka v. Streng, 116 Md. App. 301, 311-12 (1997).

      In a public figure defamation case against a media defendant, with respect to a matter concerning the official’s public activities (as opposed to his private conduct), the First Amendment to the Federal Constitution gives rise to a privilege that requires that the plaintiff prove the falsity of the statement in question. New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 279-80 (1964); Curtis Pub. Co. v. Butts, 388 U.S. 130, 153 (1975). Cf. Jacron Sales Co., Inc. v. Sindorf, 276 Md. 580, 590-94 (1976) (holding that under Maryland non-constitutional law a private plaintiff in a defamation action against a non-media defendant must allege and prove falsity of the allegedly defamatory statement). The appellants in this case stipulated that they are public figures in the Vietnamese community in the Washington, D.C. area, and that the allegedly false and defamatory statements were made about their public conduct, in the context of a public controversy.

      A false statement is one that is not substantially correct. “Minor inaccuracies do not amount to falsity so long as ‘the substance, the gist, the sting of the libelous charge be justified.’” Masson v. New Yorker Magazine, Inc., 501 U.S. 496, 517 (1991) (quoting Heuer v. Kee, 15 Cal. App. 2d 710, 714, 59 P.2d 1063, 1064 (1936)).

      Also, when a defamation plaintiff is a public figure and the allegedly defamatory statement concerns a matter relating to the figure’s public conduct, the First Amendment requires that he prove, by clear and convincing evidence, that the defendant made the allegedly false and defamatory statement with actual malice. Sullivan, supra, 376 U.S. at 279-80; Williams, supra, 339 Md. at 297. In the defamation context, “actual malice” means that the defendant knew, with a “’high degree of awareness,’” that his statement was false, or that he acted with reckless disregard of its truth. Marchesi v. Franchino, 283 md. 131, 137 (1978) (quoting Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64, 74 (1964)). The defendant must have “’entertained serious doubts as to the truth of his publication.’” Id. (quoting St. Amant v. Thompson, 390 U.S. 727, 731 (1968)). In Bagwell, .supra, we explained that,

      “’actual malice’ cannot be established merely by showing that: the publication was erroneous, derogatory, or untrue; the publisher acted out of ill will, hatred, or a desire to injure . . .; the publisher acted negligently . . . . Moreover, malice is not established if there is evidence to show that the [defendant] acted on a reasonable belief that the defamatory material was ‘substantially correct’ . . . .”

106 Md. App. at 512-13 (quoting Capital-Gazette Newspapers, Inc. v. Stack, 293 Md. 528, 539-40, cert. denied, 459 U.S. 989 (1982) (citations omitted)) (emphasis omitted).

      When actual malice is the standard of conduct, the plaintiff must allege and prove “with some clarity and precision those facts which make the act malicious.” Elliott v. Kupferman, 58 Md. App. 510, 528 (1984). “Merely asserting that an act was done maliciously, or without just cause, or illegally, or with wanton disregard, or recklessly, or for improper motive does not suffice.” Id. See also Phillips v. Washington Magazine, Inc., 58 Md. App. 30, 40 (1984) (affirming dismissal when “there [was] no fact pleaded . . . from which actual malice of [the] defendants [could] be inferred”). “’The question whether the evidence in the record in a defamation case is sufficient to support a finding of actual malice is a question of law.’” Waicker v. Scranton Times Ltd. P’ship, 113 Md. App. 621, 637 (1997) (quoting Harte-Hanks Communications, Inc. v. Connaughton, 491 U.S. 657, 685 (1989)).

(b)

      In ruling on the appellants’ summary judgment motion, Judge Woodward addressed one-by-one the four defamatory statements alleged in the complaint.

      With respect to the “flood relief embezzlement statement,” Judge Woodward concluded that the evidence produced on summary judgment was undisputed that the words alleged to have been published did not appear in any article in Dai Chung. The magazine articles in question reported that, in their seperate broadcasts on VPR, Hien Ngo had said that $90,000 had been collected for their flood relief victims and Hung Ngo had said that $50,000 had been collected, and when callers contacted the studio during the live broadcast about the discrepancy, Hien Ngo refused to answer any questions about it; that Father Ly, who was in charge of one of the flood relief organizations in Vietnam, reportedly later said that he “only got 10,000”; and that the discrepancies in these numbers needed to be explained. The newspaper then published documents that it received from the appellants in explanation of the discrepancies; letters to the editor commenting on the discrepancy in the figures; and articles reporting what information had been received on the subject. None of the articles said that the appellants had embezzled $80,000.

      When counsel for the appellants suggested that he might wish to amend the complain to include other words that were published from which, he argued, one could infer that the appellees were suggesting that Hien Ngo and Hung Ngo had not forwarded all of the money they had collected and therefore were thieves, the court ruled that the appellants were bound to the defamatory words they had pleaded in their complaint, and could not turn the case into a “moving target.” He also ruled that, given the late stage of the case, with discovery closed, amendment of the complaint would not be proper.

      Importantly, Judge Woodward ruled further that even if the appellants were to amend their complaint to cover the additional words, the evidence presented on summary judgment nevertheless was legally insufficient to support a finding that the words were published with actual malice.

      With respect to the “radio sales embezzlement statement,” Judge Woodward concluded likewise that there was no evidence that the words in question were published in any article in Dai Chung. Hien Ngo withdrew this allegation in her deposition. In his deposition, Hung Ngo acknowledged that the articles in question reported only that the Ngo family had become millionaires from selling radios through VPR, a for-profit company that they had an interest in. Thus, the articles merely were reporting that the Ngo family had profited in a business endeavor that was meant for profit. Judge Woodward found that there was no evidence that these statements were false, defamatory, or made with actual malice.

      The “inciting violence statement” emanated from a Dai Chung article reporting that, during one of Hung Ngo’s radio broadcasts, while the controversy was ongoing, a caller said she wanted to stab Hoai and would hire two people to do so. The caller was allowed to air that opinion for six minutes, during which Hung Ngo did not openly express disagreement with her views. The article commented on that event’s having happened. Judge Woodward concluded that the evidence could not support a finding that the “inciting violence statement” had been made, i.e., that the appellees had published words encouraging and inciting people to inflict bodily harm on those who might attempt to expose VPR’s illegal activities. He further found that the words in fact published were not false and did not have a defamatory meaning; and were not published with actual malice.

      The “fake interview statement” referred to a several page Dai Chung article published on April 30, 2001, that included the question, among a list of questions, “Was the person who went on the radio and appealed for help really Father Ly?” The article appeared after VPR had broadcast what it claimed was an interview of Father Ly, conducted over international telephone lines. The article reviewed the financial information about flood relief that the appellants had provided to Dai Chung, which showed that more than two-thirds of the flood relief funds had been turned over to Father Ly, and then detailed the magazine’s efforts to track down and interview Father Ly. The article explained that the magazine’s special correspondent had gone to Vietnam and had attempted to find Father Ly, but had been unable to do so because Father Ly was under “house arrest” by governmental authorities, in a place that did not have access to telephone lines. The article stated the correspondent’s findings that even other priests could not gain access to Father Ly, and questioned how the appellants could have accomplished that task. It also compared the statements made by Father Ly in the interview with others he had made previously, and pointed out differences between them that tended to show that they did not come from the same source.

      Judge Woodward concluded that the evidence did not show that the article accused the appellants of staging a fake interview of Father Ly. Rather, the article questioned, in opinion form based on disclosed facts, whether the person interviewed in fact was Father Ly. He further concluded that the evidence could not support a finding that the words that were published were false of had a defamatory meaning.

      Finally, as with all three of the other alleged statements, Judge Woodward concluded that the evidence as presented on summary judgment did not generate an issue of malice, as a matter of law.

            In summarizing his decision to grant summary judgment, Judge Woodward returned to the issue of actual malice, and explained:

                        So, given the total context of the evidence before me, it seems that there is not sufficient evidence for a jury to conclude by clear and convincing evidence that there was actual malice perpetrated by the defendants in this particular case . . . and this lack of actual malice applies to all of the alleged statements, and this would apply even if the other statements that I have indicated are not the basis of the complaint would be permitted to be the basis of the complaint.

 

                        In other words, I think the plaintiff is limited to that which is stated in the complaint for the purposes of this motion as ripe now, but even if he wasn’t limited and could go to various other statements in the various articles, I still think that there is insufficient evidence for a jury to conclude that there was actual malice by clear and convincing evidence.

 

                        . . . [T]his appears to be fair comment by a publisher of a paper regarding a public figure concerning an issue of importance to the community, based upon full disclosure of information that was given to the defendant by the plaintiff, by receiving comments back from the public that questioned the use of those funds and questioned the actions of the plaintiffs.

 

                        That opinion or those comments certainly were appropriate to be aired by the defendants, and they did so without actual knowledge of the falsity of those statements, their personal belief being not determinative of this issue.

 

(c)

            The appellants advance three arguments to support their contention that the circuit court erred in granting summary judgment in favor of the appellees on the defamation claim. We shall take the arguments in reverse order.

            Before doing so, we feel compelled to comment that at no point in their initial brief in this Court do the appellants quote or even paraphrase the defamatory words they claim the appellants published in their magazine: either those alleged in their complaint, or those they maintain they should have been given leave to amend their complaint to include. The most factually specific assertion in the initial brief is a reference to the circuit court’s attention having been directed “to defamatory statements made by Appellees alleging that Appellants [sic] talking, misusing, misappropriating, engage [sic] in criminal conduct relating to the funds that were collected on behalf of Vietnamese flood victims.” In their reply brief, the appellants make two general references to statements “accus[ing them] of either embezzling funds, stealing funds, misappropriating funds, and/or misusing funds that were raised for flood victims in Vietnam”; they do not quote or paraphrase the words allegedly published, however.

            Due to its factual obscurity, the appellants’ initial brief necessarily is short on legal analysis. While it includes general recitations of the pertinent law, it does not advance any argument applying the law to the facts -- because the facts are not recited with enough specificity to permit such an argument. The reply brief is likewise lacking in legal argument.

            That having been said, the appellants make the following arguments. First (in Parts III and IV of their initial brief), they maintain that, with respect to the four statements alleged in the complaint, the circuit court erred either in concluding that there was not a genuine dispute of material fact on the issues of actual malice, falsity, and the defamatory meaning, or correctly concluded that there was no genuine dispute of material fact on those issues but erred by not concluding that the evidence compelled summary judgment in their favor. After setting forth general princeples about the elements of a cause of action for defamation, including what constitutes “actual malice,” the appellants argue:

            Based on this analysis, Appellants’ opposition to Appellees[‘] motion for summary judgment, memorandum of points and authorities in support of Appellants[‘] opposition (E65-95), and exhibits (E99-576) submitted to the trial court clearly demonstrated that there is no genuine dispute of material facts that Appellees’ published defamatory statements are false, and that Appellees published such defamatory statements with actual malice by clear and convincing evidence.

 

                        At the minimum, there is a genuine dispute of material facts as to whether statemenrs published by Appellees are false and defamatory, and that there are sufficient facts for the jury to conclude by clear and convincing evidence that Appellees published the various false and defamatory articles about the appellants with actual malice.

 

·         *  *  *

·          

                        Based on Maryland Rule 2-501 and the laws set forth in Section III [of the appellants’ brief], the Circuit Court also erred in denying Appellants’ motion for summary judgment. Appellants hereby submits [sic] its motion for summary judgment (E577-579), memorandum of points and authorities (E580-609), and accompanying exhibits (E610-E688) for this Court for review, and incorporated herein in this section by reference.

 

This is the entire legal analysis presented by the appellants on this issue.

            Second (in Part I of their initial brief), the appellants assert that the circuit court abused its discretion by ruling that they were bound in the summary judgment proceedings to the particular defamatory words they alleged in their complaint, i.e., they could not assert that their defamation claim was based on words other than those set forth in the complaint. They maintain that because “notice pleading” is the standard in Maryland, it was sufficient that they informed the appellees generally of the nature of the defamatory words they claimed were written, and not the specific words, and therefore they were not limited in prosecuting their claim to the precise false and defamatory words alleged in the complaint.

            Finally (in Part II of their initial brief), the appellants argue that if the court did not abuse its discretion by so ruling, it abused its discretion by not granting them leave to amend their complaint to include false and defamatory words in addition to those already alleged.

(d)

            The evidence presented to the circuit court on summary judgent plainly could not support a factual finding that the appellees published either the “radio sales embezzlement statement” or the “inciting violence statement.” None of the Dai Chung articles in question reported that the appellants had embezzled money from the sale of radios on behalf of VPR. As noted above, Hien Ngo withdrew that allegation entirely, and Hung Ngo acknowledged that the words were published stated merely that the Ngo family had become wealthy selling radios, in a for-profit enterprise. The Dai Chung articles also did not say that the appellees were inciting or encouraging violence against the appellants. Rather, the articles accurately recounted the remarks expressed by a caller to Hung Ngo’s radio program about that topic, and his response (or lack of response) to it.

            Because there was no evidence submitted on summary judgment to show that the “radio sales embezzlement statement” or the “inciting violence statement” were published, the circuit court properly concluded that the defamation claim could not proceed to trial on the basis of those alleged statements. Quite simply, it was the appellants’ burden to present evidence on summary judgment from which they could prove, inter alia, that the allegedly defamatory statements were made; and for those two statements, they did not do so.

            It is not necessary to address the appellants’ first two subcontentions - - whether Judge Woodward abused his discretion in ruling that they were limited to the precise “flood relief embezzlement statement” they alleged in the complain and that they could not amend their complaint to add other statements in the Dai Chung articles that they were asserting accused them of stealing flood relief money - - because we agree that, even if an amendment to the complain had been allowed, the appellants did no present evidence that could support a finding that the statement alleged or those that could be alleged upon amendment of the complaint were made with actual malice. Likewise, the appellants did not offer evidence to the court on summary judgment to support a finding of actual malice with regard to the “fake interview statement.”

            The appellants submitted three items of evidence to support their allegation that the appellees acted with actual malice. First, according to the undisputed deposition testimony, after Dai Chung published the first article about the controversy, reporting about the conflicting figures in the radio broadcasts, Hien Ngo and Hung Ngo delivered to the magazine what they claimed to be their entire flood relief file. After perusing the documents for about 30 minutes, Hoai said something to the effect that they “looked good.” The magazine then published the full documents in its next issue, with an acknowledgment that the appellants had provided them and a statement thanking them for doing so.

            There was no dispute that the documents were published fully and accurately. In later issues, the magazine, using the documents and the results of its own investigation, questioned where all the flood relief money had gone, suggesting that it had not all gone to Father Ly and the other relief organizations, and that someone, including the appellants, could be at fault. According to the appellants, Hoai’s statement that the documents “looked good” was evidence that, in publishing the suggestions that the appellants had not acted on the up-and-up, and might not have turned over all the money, he acted with knowledge of the falsity of those publications.

            Second, the appellants cited certain deposition testimony of Hoai. Judge Woodward read this testimony into the record at the hearing, as follows (with Hoai’s testimony appearing in answer form):

            It says, “From Articles 68 to 78 [of Dai Chung], did you at any time state that Ms. Hien Ngo did something wrong with the flood victims’ money?”

“Answer. Me personally or with the idea of the public opinion?”

“Question. No. Yourself.”

“Answer. I think that my personal - - personally me, no.”

“Question. You don’t think here Mrs. Hien Ngo did anything wrong with the flood victims’ money[?]”

“Answer. Until today I still don’t think that Ms. Hien did something wrong or right, because I still haven’t gather [sic] all the documents.”

 

The appellants argued that this testimony was evidence of actual malice on the appellees’ part in that it showed that Hoai published the statements suggesting that the flood relief money was not properly handled by them, and that they may not have turned all of it over to the proper relief organizations, when in fact he did not think they had done anything wrong.

            Finally, the appellants argued that, if the appellees in fact had thought they had acted wrongfully with respect to the flood relief funds, they would have accused them of fabricating the wire relief funds, they would have accused them of fabricating the wire transfer receipts that were included in the documents they turned over; therefore, the appellees did not think they had acted wrongfully, and thus published the statements suggesting otherwise with actual knowledge that they were false.

            As noted above, the appellants stipulated below that for purposes of this defamation action, they are public figures. A person may be a public figure generally, or may become a public figure by voluntarily injecting himself into a particular public controversy, thereby becoming a public figure for a limited range of issues. Waicker, supra, 113 Md. App. at 629-30. Here, as the appellants acknowledge, they are well known figures in the Washington, D.C. area Vietnamese community, being radio broadcasters on VPR, and it was in the course of broadcasts in which they discussed their flood relief effort activities that the controversy addressed in the Dai Chung articles in question first arose. Also as noted above, the appellees are media defendants. Thus, this case falls into a highly protected category of speech, covered by the constitutional privilege first articulated in Sullivan, supra, requiring proof, by clear and convincing evidence, that the allegedly defamatory statements were made with actual malice.

            To prove actual malice in a defamation case, it is insufficient for the plaintiff to show merely that the statements in question were false, or that they were made with ill-will. Bagwell, supra, 106 Md. App. at 512-13. The proof must be show a high degree of actual awareness by the defamation defendant of the probably falsity of the statements. Freyd v. Whitfield, 972 F. Supp. 485, 489 (D. Md. 1996). In addition, as we have stated, the standard of proof is high -- clear and convincing evidence.

            The record extract in this case, albeit poorly organized and difficult to navigate, contains translations of all the articles in the Dai Chung issues that are the centerpiece of this case. The articles are lengthy, but for the most part can be summed up and characterized as investigative reporting into where the flood relief funds collected by the appellants wound up and how they were used, and exhortations to the appellants to provide documentation that makes a complete accounting of those funds. The first article, as we have noted, reported about the inconsistent figures given by Hien Ngo and Hung Ngo on their radio shows, and the public’s reaction to that, and asked them to provide documents clarifying the flood relief information; and the second issue detailed the information in the documents the appellants provided.

            The third article set forth in full three letters received from readers in response to the article setting forth the appellants’ documentation. The letters raised questions about the completeness and accuracy of the documents, pointed out that not all transfers were documented and that the expenditures and contributions did not match up in time, and asked for an explanation of the discrepancies. The letters also pointed out that the documents in some instances showed that money collected was not used for flood relief; for example, some money was donated to a person in Vietnam to use for teaching a sewing class.

            The next article explained that many people who had examined the appellants’ documents had questions about discrepancies, errors, and lack of adequate documentation of expenditures; and commented that only some of the transactions were supported by receipts. The article set forth a series of rhetorical questions, all in the nature of acknowledged speculation, asking what might have happened to the total amount of relief money donated, as it was not completely accounted for in the documents furnished by the appellants, and criticizing anyone -- including the appellants and various relief people in Vietnam, including Father Ly - who may have been responsible if the funds did not all reach the intended flood victims. The article also contained the questions we have discussed above about how likely it was that Father Ly could have been interviewed, given his “house arrest” status. That information was based on reports from the special correspondent the appellees have sent to Vietnam to investigate the matter.

            There followed an article in which the appellees reported that their special correspondant was still attempting to contact Father Ly; set forth in detail information received in Vietnam by that reporter about the numbers of people and items of property harmed by flooding in Vietnam since 1999, and the supplies that were given to them by Father Ly and others; and again asked the appellants to produce documents fully accounting for all the donated money.

            The next article was a narrative account by the special correspondent of his trip to Vietnam; his unsuccessful efforts to contact Father Ly; and his meeting Father Tran Van Qui, another priest involved in the relief effort, and review of Father Qui’s documents. Those documents included a letter from Father Ly in which he acknowledged that he had recieved $10,000 from VPR, to pay from aluminum roofing sheets.

            The next article was a brief commentary about a radio broadcast the appellants aired on VPR, in which they criticized the investigation conducted by Dai Chung’s special correspondent, followed by a lengthy defense of the investigation, including that it had revealed additional information, such as the letter by Father Ly, that demanded answers from the appellants. The final two articles reported that Hien Ngo had said publicy she was going to sue Dai Chung for defamation, and continued to demand accountings by the appellants for all the relief funds collected. Almost all of the articles, and particularly those that were later in the series rather than earlier, were laced with political commentary and criticism directed toward the communist government of Vietnam.

            The articles in question clearly conveyed the idea that the appellants had not provided complete documentation to show where the flood relief funds they had collected were transferred and how they were spent; that they owed the donors and the flood victims in Vietnam a responsibility to give a full explanation; that the documents the appellants in fact provided contained discrepancies and errors, and showed in at least one instance that the funds were not used for flood victims; that the appellants’ statements and documents were not supported by flood relief documents given to Dai Chung’s special correspondent in Vietnam, especially one document written by Father Ly; and that, if the flood victims did not receive all the monies that were donated, they had been cheated. The articles strongly suggested that the appellants had not handed over all the money they had collected, or that it had been used for purposes other than to aid flood relief victims.

            There was no evidence, however, that any of the information published by Dai Chung in this series of articles, even if false, was known by the appellants to be false, or should have been so known. The three items of evidence offered by the appellants did not show knowledge of falsity of reckless disregard. The first item, evidence that Hoai said that the appellants’ documents “looked good,” reflected only an initial reaction that changed after the magazine and its readers more thoroughly reviewed the documents and discovered the errors and discrepancies in them -- and that they did not fully account for all the funds that had been donated.

            Hoai’s deposition testimony also did not evidence knowledge of falsity. The point he made in his answer was that, because the appellants still had not furnished complete documents, he personally had not reached a conclusion one way or the other as to whether Hien Ngo had or had not committed wrongdoing vis-a-vis the flood relief money.

            Hoai’s own personal opinion did not negate the fact that one could draw a reasonable inference from the incomplete state of the appellants’ documents, the fact that they did not account for all of the donations, the errors in the documents, the evidence that at least some money had gone to a non-flood-relief purpose, and the discrepancy in the amount of money Father Ly acknowledged receipt of and the amount the appellants did not make sure that the full amount of flood relief donations they collected went to help flood relief victims. There was no evidene that Hoai or any of the appellees knew that any of these underlying facts were not true when the articles were published (or now).

            Finally, the fact that the appellees did not accuse the appellants of fabricating the wire transfers that were included in the documents the appellants handed over could not support and inference that the appellees knew that any of the information they were reporting about this topic of public controversy was false. The accusations arose out of inferences that could be drawn from, inter alia, the incomplete state of the appellants’ documents. The appellants could believe that some of the documents produced were accurate, and still conclude that the monies had not all been properly handled.

            Likewise, the appellants did not produce any evidence on summary judgment to support a reasonable finding that the appellees published the “fake interview statement” with actual malice. The appellants did not offer any evidence at all to show that this statement was made with knowledge of its falsity, and there is no such evidence. On the basis of information about Father Ly’s being under “house arrest,” the appellants voiced skepticism that he possibly could have given a telephone interview. The information they relied on was confirmed by their special correspondent in Vietnam. There simply was no evidence that the statement was made with actual malice.

JUDGMENT AFFIRMED. COSTS TO BE

PAID BY THE APPELLANTS.

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002