Đại Chúng số 83 - phát hành ngày 1/10/2001

Duramax

Thư Tòa Soạn

Hoa Kỳ trong trái tim tôi - America in my heart

Từ "được ăn được nói được gói đem về" đến "Gọng kìm lịch sử"

Tin tức & bình luận

Những vấn đề then chốt nhận định chính trị trong thời điểm Phạm Quỳnh

1001 chuyện nhớ quên

Đừng hỏi tại sao

Đọc VN Nhân Chứng của Trần Văn Đôn

Y khoa & khoa học

Đòi đoạn xa gần: Câu chuyện giữa người dân miền Nam sau 4/75

Truyện vui: Giá trị của tình yêu, chuyện ở sở và ở trong tù

Ðọc báo dùm bạn

Chủ nhiệm/chủ bút
Hoài Thanh
Cố vấn
Thinh Quang
Thư ký tòa soạn
Phong Thu
Quản Trị
Thái Đoan
Đặc phái viên
Thế Linh


Phi thuyền con thoi của cơ quan hàng không và không gian HK (NASA)

Truyện dài "Mưa bên này, nắng bên kia" (tt)

Món ăn ngày xưa

Mì Quảng

Hiệu năng & nghệ thuật của thơ (concrete poetry)

Vũ trụ & con người

Trang thơ

  Phụ Bản Đặc Biệt:

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tiếp kiến đại diện người Việt vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn

Hoa Thịnh Đốn  (TNDH) - Vào ngày Thứ Hai 17/9/2001, ông Đoàn Hữu Định, đại diện cho Liên Hội Cựu Chiến Sĩ (LH/CCS) vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận cùng cô Lữ Anh Thư, đại diện cho Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu (TĐ/TTNĐH), đã có buổi hội kiến với các Văn Phòng Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo và Văn Phòng Đặc Trách về Việt Nam tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (BNG/HK). (xem tiếp)

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002