Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

 

Thư toà soạn

Thế giới và bình luận

Chuyện dài đấu tranh

12 nước đàn áp tôn giáo

Chiều thơ - nhạc Ngọc An

1001 chuyện nhớ quên

Đọc báo dùm các bạn

Quốc Nam - thi nhân đa cảm

Tin nhỏ nên biết

Đừng hỏi tại sao

Bí quyết trường xuân qua ca dao

Những chuyện huyền bí

Khoa học và Y khoa

Thi sĩ và mùa thu

Về thủ đô (kỳ 3)

Tấm gương đen kỳ 2

Vũ trụ và con người

Những loài hoa dại

Nấu ăn cho chàng

Trang thơ 109

 

 
 

Chủ nhiệm/chủ bút:
Cố vấn:
Thư ký tòa soạn:
Quản trị:
Đặc phái viên:

  Hoài Thanh
Thinh Quang
Phong Thu
Thái Đoan
Thế Linh
 
 

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

ĐẠI-CHÚNG NEWS MEDIA, INC.
10515 Summit Avenue
Kensington, Maryland 20895
Tele. (301 – 897-1591 or (703-768-9505
Fax# (301) 897-8192 or (703)-768-9515

Ngày 18 tháng 10 năm 2002

Kính Gởi:

 • Bà Ngô Thị Hiền
  Chủ Tịch Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV)
 • Ông Ngô Ngọc Hùng
  Giám Đốc Đà
  i Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam Hài Ngoại (VPR)

Kính thưa quí nhị vị,

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2002, tòa soạn báo Đại Chúng và cá nhân tôi, Hoài Thanh đã nhận được bản kế hoạch của quí cơ quan nhằm tạo một diễn đàn công khai để làm sáng tỏ “Việc Cứu Trợ Nạn Lụt” Miền Trung năm 1999 và Miền Tây Việt Nam năm 2000 của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV) và Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại (VPR).

Do yếu tố luật pháp và sự tranh tụng trước các tòa án hiện nay, chúng tôi không thể chấp nhận bất cứ một diễn đàn công khai nào khi không được các tòa án liên hệ phán quyết hay cho phép.

Những yếu tố áp đặt và vu khống trong lá thư của Ủy Ban Tự Do ToÂn Giáo Cho Việt Nam (CRFV), đã trắng trợn vu khống cho tôi, Hoài Thanh vàTuần Báo Đại Chúng đã gây thiệt hại cho công cuộc đấu tranh chung là một hành vi thiếu trung thực và thiếu đạo của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam trước công luận.

Trân trọng kính chào quí nhị vị.

Hoài Thanh
Chủ Nhiệm & Chủ bút
Tuần Báo Đại Chúng


COMMITTEE for RELIGIOUS FREEDOM in VIETNAM (CRFV)
ỦY BAN TỰ DO TÔN GIÁO CHO VIỆT NAM (UBTDTGV/VN)
P.O.Box 342111, MD 20827 / Tel: (301) 365-2489 / Fax: (301) 365- 5961
Email: crfvn@aol.com; / Web site: www.crfvn.org

 

Hoa Thịnh Đốn ngày 15 tháng 10 năm 2002

Trích yếu:v/v Tạo diễn đàn công khai để nói lên chủ trương "làm sạch cộng đồng” của Tuần Báo Đại Chúng cùng làm sáng tỏ về tính cách trong sạch của hai cuộc cứu trợ nạn lụt 1999 và 2000 của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam. Người tham dự được đ?t câu hỏi và kiểm soát chứng từ cần thiết.

Kính gởi

 • Ông Hoài Thanh
  Chủ nhiệm tuần báo Đại Chúng

Kính thưa ông,

Hiện nay nhiều người trong cộng đồng Việt Nam nghi ngờ thiện chí của tuần báo Đại Chúng về công tác “làm sạch cộng đồng” . Theo họ, Tuần Báo Đại Chúng đang gây thiệt hại cho công cuộc đấu tranh chung. Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV) và Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại (VPR) yêu cầu Tuần Báo Đại Chúng hiện diện trong buổi diễn đàn công khai được xác định bằng văn bản đính kèm, để Tuần Báo Đại Chúng được làm sáng tỏ và đánh tan mọi nghi ngờ. Đồng thời Tuần Báo Đại Chúng cùng độc giả có thể đặt câu hỏi và xem xét bất cứ chứng từ nào về việc cứu trợ nạn lụt miền Trung 1999 và miền Tây 2000 của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam.

Chúng tôi sẳn sàng lắng nghe mọi đề nghị sửa đổi thiện chí và hợp lý về ngày giờ và địa điểm của buổi diễn đàn từ Tuần Báo Đại Chúng. Mọi thay đổi đề nghị, xin ông gởi cho chúng tôi trước ngày 22 tháng 10, 2002.

Kính chào ông,

TM. Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV)
Ngô Thị Hiền

TM. Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại (VPR)
Ngô Ngọc Hùng

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002