Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

 

Thư toà soạn

Thế giới & bình luận

Thân chùm gởi

1001 chuyện nhớ quên

Lật tẩy âm mưu của Bush

Đọc báo dùm các bạn

Khoa học và Y khoa

Câu chuyện 1 tấm hình

Giai thoại về Cao Bá Quát

Lần giở trước đèn

Đừng hỏi tại sao

Chuyện huyền bí

Bảo tồn văn hoá dân tộc

Mùa Xuân & dã tràng

Tấm gương đen

Vũ trụ & con người

Những loài hoa dại

Trang thơ 108

 

 
 

Chủ nhiệm/chủ bút:
Cố vấn:
Thư ký tòa soạn:
Quản trị:
Đặc phái viên:

  Hoài Thanh
Thinh Quang
Phong Thu
Thái Đoan
Thế Linh
 
 

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

 

THÔNG BÁO CỦA TÒA SOẠN TUẦN BÁO ĐẠI-CHÚNG

Thể theo nguyện vọng và yêu cầu của một số đồng hương và độc giả đang sinh hoạt ở các tiểu bang Hoa-Kỳ, Tòa soạn Tuần Báo Đại-Chúng chấp nhận đại diện quí vị trong chức năng Nguyên Cáo (Plaintiff) để lập thủ tục khởi tố tập thể (Class Action) về ngân khoản tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền Trung, Việt Nam vào năm 1999, và Miền Tây, Việt Nam vào năm 2000 đối với các Bị Cáo (Defandents) sau đây: Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, Bà Ngô Thị Hiền, Ông Ngô Ngọc Hùng...

Nay thông báo đến quí đồng hương cùng quí độc giả bốn phương, những ai chưa kịp yêu cầu hoặc muốn tuần báo Đại-Chúng đại diện khới tố các bị cáo nêu trên đối với số tiền Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung Và Miền Tây – Việt Nam nêu trên, xin vui lòng điền vào mẫu thư ủy nhiệm sau đây với bằng chứng có kèm theo “cancelled checks” và endosed ở phía sau tấm check, hoặc biên nhận đối với những người có đóng góp bằng hiện kim và gởi về Tòa Soạn Tuần Báo Đại-Chúng theo địa chỉ sau đây:

Dai Chung News Media, Inc.
P.O. Box 485
Garrett Park, MD 20896

GIẤY ỦY NHIỆM

Tôi tên :        __________________________________________
Địa Chỉ:        __________________________________________
Điện Thoại:   __________________________

Tôi đã đóng góp vào quĩ cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung năm 1999, miền Tây năm 2000 do Dài phát thanh tiếng nói Việt Nam Hải Ngoại (ông Ngô Ngọc Hùng, bà Ngô Thị Hiền), Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam. Tôi không đồng ý số tiền đóng góp cứu trợ của tôi được dùng cho các mục đích khác mà Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo cho VN, Đài Tiếng Nói VN Hải Ngoại, Ông Ngô Ngọc Hùng và Bà Ngô Thị Hiền đã sử dụng.

  • đính kèm cancelled checks
  • đính kèm biên nhận

Ký tên

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002