Đại Chúng số 118 - ngày 15 tháng 4 năm 2003

Thư tòa soạn
Vườn thơ
Những người ra đi
Thế giới và bình luận 1
Thế giới và bình luận 2
Tìm hiểu sức mạnh quân đội đôi bên
Đọc báo dùm bạn
30 tháng 4 năm 75
Nối giáo cho giặc
Tin nhỏ cần biết
Noi gương "áo vải cờ đào"
Bạn biết gì về quế?
Nhà báo lão thành Hồ Văn Đồng
Mục suy tư trong số báo nầy
Tâm xả
Khoa học và y khoa
Ngàn năm mây trắng
Đất bằng dậy sóng
Đổi đời
Những ngày gai lửa
Tật của các tỷ phú
Nấu ăn ngon cho chàng
Những bài thơ tuyet tác
Phan thanh Giản
Thử viết về sông

 

   

THÔNG BÁO CỦA TÒA SOẠN ĐẠI CHÚNG

Nhân Dịp Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên Ngày Thành Lập Tuần Báo Đại Chúng. Một Buổi Dạ Tiệc và Dạ Vù Sẽ Được Tổ Chức Tại Nhà Hàng Maxim Palace, Số 5900 Leesburg Pike, Falls Church, VA 22044, Chủ Nhật Ngày 8 Tháng 6 Năm 2003.

Kính mời Qúi Văn Thi Nghệ Sĩ, quí đồng hương, quí thân chủ các cơ sở thương mại đến ủng hộ và chia sẻ niềm vui với chúng tôi trong đêm liên hoan dạ tiệc và dạ vũ nhân dịp kỷ niệm Đệ Ngũ Chu Niên của Tuần Báo Đại Chúng

Hoài Thanh

Chủ Nhiệm & Chủ Bút

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002