Đại Chúng số 121 - ngày 1 tháng 6 năm 2003

Lá Thư Tòa Soạn
Cuộc Chiến Chưa Tàn
Thế Giới Và Bình Luận
Mỗi Tuần Một Đề Tài
Việt Nam Trung Tâm Nông Nghiệp
Bạn Có Biết
Y Khoa Và Khoa Học
Mèo Hay Thỏ
Yếm Vải Xứ Thanh
Hội Thơ Xuân Quí Mùi
Cô Kiều Với Phạm Quỳnh
Những Bệnh Về Kinh Nguyệt
Vườn Thơ
Vũ Điệu Con Hổ
Vấn Đề Thờ Cúng Tổ Tiên
Đọc Báo Dùm Bạn
Thư Gởi Ông Mai Vàng
Thư Ngỏ của Nguyễn H Luyến
Thông Cáo Cộng Đồng Người Việt ở Pháp

 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TỰ DO TẠI PHÁP
COMMUNAUTE DES VIETNAMIENS LIBRES EN FRANCE

Trụ sở : 74 rue Patay 75013 PARIS - FRANCE
Điện thoại liên lạc : 01 45 99 45 90 -

Email : congdongphap@aol.com <mailto:congdongphap@aol.com>

__________________________________________________________________________

THÔNG CÁO

Cộng Đoàn Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp trân trọng thông cáo:

Trong phiên họp ngày 19.4.2003, Hội Đoàn Đại Diện của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp đã tín nhiệm

Giaó Sư PHẠM ĐĂNG SUM vào nhiệm vụ chủ tịch Ban Chấp Hành của Cộng Đồng.

Gs Phạm Đăng Sum, 74 tuổi, trước đây là giáo sư Học Viện Quốc Gia Hành Chánh và là ønhân viên cao cấp của Bộ Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa.

Địa chỉ liên lạc của Cộng Đồng là:

CỘNG ĐOÀN NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TỰ DO TẠI PHÁP
COMMUNAUTE DES VIETNAMIENS LIBRES EN FRANCE
74 rue Patay 75013 PARIS - FRANCE
Điện thoại liên lạc : 01 45 99 45 90

- Email : congdongphap@aol.com <mailto:congdongphap@aol.com>

Paris, ngày 10.5.2003
CD/TC

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002