Đại Chúng số 121 - ngày 1 tháng 6 năm 2003

Lá Thư Tòa Soạn
Cuộc Chiến Chưa Tàn
Thế Giới Và Bình Luận
Mỗi Tuần Một Đề Tài
Việt Nam Trung Tâm Nông Nghiệp
Bạn Có Biết
Y Khoa Và Khoa Học
Mèo Hay Thỏ
Yếm Vải Xứ Thanh
Hội Thơ Xuân Quí Mùi
Cô Kiều Với Phạm Quỳnh
Những Bệnh Về Kinh Nguyệt
Vườn Thơ
Vũ Điệu Con Hổ
Vấn Đề Thờ Cúng Tổ Tiên
Đọc Báo Dùm Bạn
Thư Gởi Ông Mai Vàng
Thư Ngỏ của Nguyễn H Luyến
Thông Cáo Cộng Đồng Người Việt ở Pháp

MỪNG ĐỆ NGŨ CHU NIÊN
BÁO ĐẠI CHÚNG, VIRGINIA
-Hải Bằng.HDB
*
Văn vô tải Đạo, văn vô vị
Báo bất truyền Tin, báo tất tà

Hoài Thanh có một giấc mơ đem kiến thức cùng tin tức tới quảng đại độc giả trong mục đích phát huy văn hóa và ông đã chọn Đại Chúng làm tên tờ báo để hiện thực giấc mơ đó.
*
Mỗi năm Đại Chúng tuổi thêm hoa
Mạng lưới thông tin sâu rộng hòa
Buồn lúc ra đời, thù gán ghép
Vui nay khôn lớn, bạn hoan ca
Cây ngay chết đứng không hề nhụt
Kim nhọn bọc rồi cũng ló ra
Tâm ý chúc mừng đà hiện thực
Kiến văn, tin tức đạt muôn nhà.
*
Philadelphia, PA June 04, 2003

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002