Đại Chúng số 104 - Ngày 16 tháng 8 năm 2002

Duramax

Số đặc biệt:
Phóng sự hình ảnh lễ kỷ niệm Đệ Tứ Chu Niên TB Đại Chúng 2/8/2002

Thư tòa soạn

Tường thuật buổi dạ tiệc dạ vũ Mừng Đệ tứ chu niên tuần báo Đại Chúng ngày 2/8/2002

Thế giới & bình luận

Vết dầu loang

1001 chuyện nhớ quên

Những phương thuốc thần diệu

Đọc "Nhật ký An Lộc" của bác sĩ Nguyễn Văn Quý

Đọc báo dùm bạn: nhận xét về quyển sách "Buddha's Child" của Nguyễn Cao Kỳ

Chuyên đề những tấm lòng vàng tại Việt Nam

Khoa học và Y khoa

Chủ nhiệm/chủ bút
Hoài Thanh
Cố vấn
Thinh Quang
Thư ký tòa soạn
Phong Thu
Quản Trị
Thái Đoan
Đặc phái viên
Thế Linh


Tin nghiên cứu quân sự từ báo bạn

Truyện ngắn: Niềm Tin

Giai thoại về Ông nghè Tân

Nhạc sĩ Từ công Phụng & những tình khúc lãng mạn

Vũ trụ và con người

Truyện dài: Những loài hoa dại (tt)

Truyện dài: Mưa bên này, Nắng bên kia (tt)

Nấu ăn cho chàng

Trang thơ

Mừng Đệ Tứ Chu Niên Tuần Báo Đại Chúng

Hải Bằng.HDB
Thân Tặng Hoài Thanh

Bốn năm Đại Chúng bước vào đời
Tiếng Nói Nhân Quyền vượt biển khơi
Tài liệu sưu tầm toàn thế giới
Thi văn quảng bá khắp nơi nơi
Đem quân hại nước lên bàn mổ
Dắt lũ phản nòi trước án phơi
Món nợ văn chương hoài vẫn nhớ
Thanh bình chưa tới, dạ khôn vơi.

Bài Họa

Tứ niên Đại Chúng chấn hưng đời
Tranh đấu cho người vượt biển khơi
Thư viện địa cầu cho mọi giới
Văn thơ mạng lưới khắp muôn nơi
Sưu tầm, truy lục, tìm tung tích
Lý đoán, giải bình, gốc ngọn phơi
Mãi quốc cầu vinh bầy quỉ đỏ
Cứu quê chưa được, dạ khôn vơi.

Hà Phước Thảo (Germany)

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002